onsdag 21 oktober 2009

Maffiafasoner, miljöförstöring och vi

För någon vecka sedan läste jag ut Roberto Savianos bok om Camorran, den del av maffian som hålls i trakten kring Neapel. En av de saker som Saviano beskrev var hur den Italienska maffian ägnade sig åt "destruktion" av miljöfarligt avfall.

Det kunde gå till så att bulvaner, småskuttar, som tog hand om det miljöfarliga avfallet i länder som vårt, att det sedan fraktades ner till trakten av Neapel på lastbil, att sen andra bulvaner tippade avfallet på stränderna kring Neapel eller i gamla bensinmacks tankar eller liknande.

På stränderna försiggick den "verkliga" destruktionen av avfallet genom att Romska småpojkar fick betalt för att sätta eld på avfallet med följd att oerhört giftiga moln spred sig över dem och över trakten.

Igår fick jag höra att maffian tycks ha sänkt ett fartyg med radioaktivt avfall utanför Italien, det hade tydligen varit på Aktuellt.

Jag sökte på orden Italien och radioaktivitet och hittar omedelbart en "katalogsida" för företag som säger sig ta hand om destruktion av radioaktivitet. Om man tittar på landstillhörighet visar det sig att av de 143 företag som listas är 134 stationerade i Italien (!) (Jag gjorde sen om sökningen på Google och när jag sökte med sökorden  

radioaktivitet kemisk 

kom samma websida upp.

Det fordras ju inte alltför mycket fantasi för att föreställa sig (i alla fall efter Savianos bok) att denna mängd av företag i Italien som ägnar sig åt destruktion av miljöfarligt avfall till stor del har anknytning till maffian eller camorran. Jag skulle vilja se en undersökning av om svenska företag har anlitat några av dessa firmor, om det är vårt svenska avfall som förorenar Medelhavet, gör italienare cancersjuka och dödar Romska barn?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar