fredag 23 oktober 2009

Badlands Hyena får till det igen :)

Demokratins kärna
23 oktober 2009 · Kommentera


Att tala för ökad demokrati är naket demokratiförakt, tycker Per Gudmundson i Svenskan. Gudmundson är upprörd över Michael Moores nya film Capitalism: a Love Story som har budskapet att kapitalet bör demokratiseras.

”Demokrati är bara skendemokrati” har Bert Karlsson sagt. Folk vet helt enkelt inte vad de röstar på, och vi ska alltså styras av en samling obildade tölpar (exklusive Karlsson).

Att införa demokrati i företag betyder alltså att införa skendemokrati, vilket innebär att demokratin minskar. Chefen får inget att säga till om, medan arbetarna inte vet vad de röstar på. Resultat: ingen bestämmer!

Om socialister säger något är det ett bra tips att göra tvärtom. När Moore menar att kapitalet borde demokratiseras så ska man i stället tänka på att föra över företagens modell till samhället.

Bert Karlsson vill se ”en demokratisk diktatur med företagsvärlden som förebild” som styrs av en demokratisk diktator.

Minskad demokrati är att värna om demokratins kärna – det vill säga att det fattas bra beslut. När vi avskaffar demokratin som är en skendemokrati ökar demokratin eftersom vi blir av med sken-delen. Kvar blir demokratins kärna.

Klaus-Dieter Fliik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar