onsdag 30 september 2009

Regeringsförklaringen 2009 - kommentarer

Lite kommentarer till regeringsförklaringen som kom för några dagar sedan.

Reinfeldt säger lustigt nog att krisen som kom från andra sidan Atlanten var en storm i annalkande ... 

Skapad av ansvarslös hantering, riskfyllda affärer eller ren och skär girighet. Förstärkt av bristande regelverk och otillräcklig tillsyn spred den sig med en kraft och omfattning få kunde förutse


Detta kan man ju se som en viss kritik av det kapitalistiska systemets funktion i det kapitalistiska systemets högborg USA.

Sen tycks Reinfeldt ha fått för sig att högkonjunkturen hade något att göra med alliansens politik.

Vi hade lagt en stark grund och mötte de sämre tiderna med historiskt höga sysselsättningsstal och stora framgångar i att bekämpa utanförskapet.


Han pratar glatt om alliansens "arbetslinje", att den verkar bestå av lägre inkomstskatter och bättre villkor att driva företag och att anställa... och något om värnande av offentliga finanser (vad nu det skulle ha att göra med arbete?).

Det man kan undra är om lägre inkomstskatter ger mer arbete? Varför skulle det det egentligen? Eller är det så att lägre inkomstskatter skulle göra det roligare att arbeta? Det skulle ju då tyda på en väldigt underlig inställning till sitt arbete, att man endast och allenast skulle gå till arbetet för att tjäna pengar. Inte ens ekonomerna själva verkar tro på detta längre.

Reinfeldt fortsätter med att förespråka en stark reglering av finansmarknader och banker, bonusar och ersättningssystem bland annat. (Vilket väl borde få nyliberaler att sätta i halsen).

Så för Reinfeldt fram lite fromma förhoppningar om mötet i Pittsburgh, som ju misslyckades.

Reinfeldt säger att han tagit initiativ för att dämpa krisens effekter i Sverige. Vad, vore ju kul att veta. Men han säger att dom tagit ansvar. Hur, vore ju kul att veta.

Sen säger Reinfeldt ...

Vi kommer därför inte att göra det misstag som regeringar alltför ofta gör i kristider. Vi kommer inte köra ned landets finanser i ohejdbara underskott. 

och sen säger Reinfeldt

Kostnaderna för ohälsan har minskat snabbare än beräknat. Färre människor blir långtidssjukskrivna och fler lämnar långtidssjukskrivning. Kostnaderna för förtidspensionerna har blivit lägre genom att färre blir förtidspensionärer.  


Om jag förstår rätt vad Reinfeldt syftar på så är det att just långtidssjukskrivna och förtidspensionärer kommer att utförsäkras ur systemen (enligt en krönika av Henrik Brors den 22 sept, som av någon anledning inte finns på DN:s nätupplaga). Pensionärer får lägre skatt men ett sänkt prisbasbelopp vilket sammantaget medför att många pensionärer får sänkta pensioner (trots lägre skatt).

Reinfeldt säger att

I arbetslöshetens skugga tvingas många till stora uppoffringar. Därför är det viktigt att krisens bördor fördelas rättvist.


"– De som i störst utsträckning missgynnas av den här budgeten är de som inte nämns i budgeten, säger Ingela Gabrielsson.

Med det vill framförallt säga landets växande skara arbetslösa, vars situation försämrades redan i och med 2007 års omstridda a-kassereform. Dessa kommer enligt budgetpropositionen inte att få det bättre ställt. Regeringen räknar med att över en halv miljon svenskar (11,6 procent av arbetskraften) kommer att vara arbetslösa vid slutet av 2010.

Även sjukskrivna, som genom tidigare reformer fått se sjukersättningarna sänkta, omfattas inte i någon större utsträckning av den nuvarande höstbudgeten."

Så de vackra orden om rättvisa gäller tydligen inte dem.

När konjunkturen efterhand förbättras är det viktigt att drivkraften att söka sig tillbaka till arbetsmarknaden är stark. 


Jag förmodar att Reinfeldt menar att om folk som är arbetslösa får vara tillräckligt fattiga blir de väldigt sugna på att ta vilket jobb som helst, exempelvis de LYFT jobb som regeringen hittat på.

Jag undrar vidare vilka alla de människor är för vilka det inte lönat sig att arbeta på grund av bidragssystemen och skatterna.

Vi vill inte igen se hur utbyggda bidragssystem och höga inkomstskatter skapar en situation där det för många människor inte lönar sig att arbeta. Och där det särskilt gäller för människor med låga eller normalstora inkomster. 

För alla oss som har jobb så ...

Skatten sänks totalt med 3,5 miljarder kronor per år från 2010.
Jag antar att det är åtrån efter dessa trevliga skattepengar som ska få de arbetslösa in i arbete.
Och så kan man ju bli polis!

... målet om 20 000 poliser 2010. Så många poliser har Sverige aldrig tidigare haft. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar