onsdag 30 september 2009

Många unga söker socialbidrag

I dagens UNT rapporteras om att kostnaderna för socialbidrag har ökat med 25% i Uppsala. Unga personer står för 60% av socialbidragsansökningarna i kommunen.

-Behovet av socialbidrag ökar. Det har dels att göra med lågkonjunkturen och svårigheten att få jobb, dels förändringarna i socialförsäkringssystemet som gjort det svårare att få sjukersättning. De får i stället socialbidrag i dag.
I samma artikel nämns att det som kan tolkas som fusk med socialbidraget handlar om 2-3% och alltså avspeglar i stort sett hela ökningen ökade behov.

Så mycket för "minskat" utanförskap.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar