onsdag 30 september 2009

Halvering av personaltätheten på fritidshemmen i Sverige

I början av 1990-talet gick det i genomsnitt 18 barn i en fritidshemsgrupp. Idag är grupperna nästan dubbelt så stora. Det blir också glesare med personal. Mellan 1990 och 2000 mer än fördubblades antalet barn per årsarbetare i fritidshem från 8,3 till 17,5 årsarbetare. Idag är motsvarande siffra 20,5.

Se skolverkets rapport

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar