onsdag 30 september 2009

Birkarlar
                Om ni händelsevis inte vet vad birkarlar är så är det inte så mycket att förvånas över. De var stormän längst upp i Norrbotten som idkade handel med samer. En idog släktforskare som heter Erik Kouksu har skrivit en bok som man kan köpa som pappersbok eller ladda ner som e-bok om just dessa Birkarlar (Birkarlssläkter från Övre Tornedalen 1539-1800).

När jag nystat mig tillbaks till 1500-talet i min släkt så visar det sig att ett antal anfäder var just birkarlar. Vidare visar det sig att dessa anfäder troligen var kväner eller kainulaiset, som tycks vara ett särskilt folkslag.

Birkarlarna tycks runt tusen-talet främst ha handlat med Novgorod, men vid 1300-talet ha gjort ett avtal med svenska kronan. Fortfarande fortsatte många att handla med ryska köpmän.

(När man som jag snokat i släktens ursprung så tycks de flesta förbindelser i Norrbotten ha riktat sig i sydöstlig riktning, alltså mot det inre av Finland, Savolax, Karelen och Novgorod.)

En grupp av birkarlar handlade med Tornedalen och det är de birkarlarna som mest intresserar mig, eftersom hela min släkt i stort sett kommer därifrån. 

Efter diverse förordningar och regleringar tog birkarlarnas tid slut 1620.

Nå, de kända birkarlsläkter som jag än så länge känner till att jag kan räkna släktskap med är följande:
  • Galther
  • Jaukkuri
  • Kyrö
  • Olkkuri
  • Pajanen
  • Pello
  • Taavola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar