måndag 8 april 2013

Sexism (Rasism) #Blogg100 30 ek

Jag läser just nu Kahnemans bok som heter "Thinking fast, thinking slow" (eller i varje fall ungefär den titeln).

Kahneman har tillsammans med Tversky utforskat vårt sätt att göra bedömningar och beslut bland annat. Inte minst våra fördomar.

I början av boken (där jag är just nu), talar han om "System 1" det system som gör att vi snabbt reagerar och gör bedömningar närmast instinktivt, och "System 2" det system som gör att vi begrundar, och analyserar och tänker efter.

När vi talar om "sexism" eller "rasism" så finns det en dimension i detta som innebär att vi snabbt och utifrån första intrycken av en person bedömer denna. I många fall korrekt (som att vi är skickliga på att bedöma andra människors emotionella tillstånd) men i många fall utifrån de fördomar vi har.

Och alla har fördomar.

Det är då vi måste använda oss av medvetandet och vända oss till System 2, och börja lyssna på den person vi har framför oss, och med största säkerhet så kommer vi att börja uppfatta och uppleva denna persons individualitet, kunskaper och åsikter och istället för att vara en "sort" blir hen en individ.

Det är därför det finns fenomenet att personer som ytligt sett "borde" vara diskriminerade av en rasistisk grupp istället är med i gruppen, och dess deltagare kan säga, "Nej, vi gillar inte invandrare, men Ahmed är annorlunda ..." (Eller tvärt om för den delen).

Så visst kan man säga att "Svenskar är rasistiska" i så måtto att vi alla i likhet med alla andra människor överallt, har fullt med fördomar och stereotyper som mer eller mindre styr våra första intryck, men det egentliga problemet uppstår om vi stannar där, om vi inte klarar att gå över till "System 2" när vi bedömer den person vi har framför oss. Då är vi rasister (eller sexister) i en djupare mening.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar