onsdag 10 april 2013

Hemarbetande och Springflickor #Blogg100 32ek

Dagens betraktelse handlar om ett litet anförande jag hörde häromdagen. Anförandet hölls av en kvinna som var uttalad feminist och som bland annat berättade om sitt CV där punkten "hemarbetande" var något som hon framhöll.

Samma feminist hade bara några minuter innan mer eller mindre slängt åt sig (åt en annan, duktig och välutbildad kvinna) antydningen om att hon var en "springflicka", med en sån där liten skälmsk blinkning med ögonen.

Ibland undrar jag om jag är överkänslig, men som jag upplever det gjorde den första kvinnan ett rejält maktövergrepp mot den andra, så "feminist" hon sade sig vara. Hon hade dessutom en mer eller mindre överordnad position.

Obehagligt.

Att man säger sig vara "feminist" kan ju inte få vara en ursäkt för att få trycka ner andra?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar