onsdag 17 april 2013

Ansvar och mödravård #Blogg100 39 ek

Jag minns ett visst kommunalråd som föreslog fettskatt, för att feta var mer sjuka än andra, och för att de (uppenbarligen) hade dålig moral och inte tog hand om sig själva och sin kropp som kommunalrådet ansåg att de borde.

Kruxet är bara, att vi till stor del inte kan rå för vilka åkommor vi får ... och de har kanske inte ens att göra med den livsstil vi har.

I måndagens Vetenskapens värld, redogjordes för nya fynd om betydelsen av livsmiljön före födelsen. Inte minst hade man funnit att födelsevikt kunde predicera riskerna får åkommor som diabetes och även vissa cancerformer verkade det.

Det ver helt enkelt så att ju tyngre barn, ju lägre risk ... vid födelsen.

"Vikten" får man väl anta, är en indikator på att barnet haft en god näringsförsörjning i moderlivet.

Det här ställer ju mycket av det vi får itutat oss på ända. Det vi är, och till viss del även personligheten, är grundlagda före födelsen. Och det är inte bara generna som spelar roll.

Om något borde detta leda till en politik som skapar optimala förhållanden för blivande mödrar.

För egen räkning så tyder min släktforskning på att risken / chansen är hyggligt stor att dö i hjärtinfarkt, något lägre för stroke, svag risk för demens, relativt låg risk för diabetes, hyggligt stor chans för ledbesvär och osteoporos, och skapligt hög risk för astma/allergi.

Och detta är inte så mycket att göra åt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar