lördag 16 mars 2013

Prostitution 8. e.k. #Blogg100

Något jag är utomordentligt lycklig över är att jag inte är något annat än en "old-school" feminist. Med det menar jag att jag just nu, i det jag skriver, fokuserar på det som händer med kvinnor för att de är kvinnor.

Ja, jag vet att folk diskrimineras på grund av sexuell läggning, etnicitet, religion etc, men det är inte det jag har fokus på nu i mitt bloggande, utan, nu handlar det om kvinnofrågor.

Dessutom är jag inte sexualliberal i den mening att jag tycker att "sexuella tjänster" är en vara vilken som helst. Att sälja "sexuella tjänster" är ett uttryck för förtryck. Punkt.

Så över till dagens tema. Prostitution.

Ja, jag tycker prostitution är ett otyg som inte borde förekomma. Och, återigen grundar sig mina uppgifter på BRÅ.

Tack och lov har Sverige en lagstiftning som klassar torskarna som brottslingar. Att köpa sexuella tjänster är olagligt.

Det är relativt få personer som tycks vara sysselsatta med att sälja sexuella tjänster. I rapporten nämns 300 gatuprostituerade och 400 som säljer på nätet. En annan variant är personer som är utsatta för trafficking och / eller säljs av kopplare.

Enligt rapporten påpekas att kvinnor i gatuprostitution är socialt utsatta och ofta missbrukare. Många kvinnor som myndigheterna stöter har erbjudit sexuella tjänster emot husrum, kläder, droger eller bekräftelse. Kriminalvården vill kalla dem "sexuellt utsatta".

Grupper som socialstyrelsen tycker det är svårt att nå kontakt med är män som säljer sexuella tjänster. Detta är (förvånansvärt) vanligt och vanligare i undersökningar av gymnasieelever. Fler killar än tjejer har sålt sexuella tjänster mot ersättning. Tyvärr riktas för lite uppmärksamhet mot dessa och deras mående.

Andra grupper som är svåra att få kontakt med är nyanlända migranter.

Brå visar att det främst är män som sysslar med människohandel, och många av dem kommer från samma typ av grupper som dem de utsätter.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Det finns en rapport som heter "Prostitution i Norden" och där kan man få lite mer info. Exempelvis säger man att 1998 angav 12,8% av männen att de köpt sex men att den aktuella rapporten får det till 8%. Många köper sex utomlands dessutom. Förhoppningsvis har detta procenttal alltså sjunkit, men kanske är en rimlig gissning att mindre än var 10:e man någon gång köpt sex.

Om man undrar över hur vanligt det är att kvinnor köpt sex, så visar det sig att 0,2% av alla kvinnor gjort det (och motsvarande för männen var alltså 7,6%). Av samtliga sexköpare utgör kvinnliga sexköpare 2,5% (Och männen 97,5%). Det är alltså i stort sett ett "manligt" brott.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Uppskattningarna i rapporten "Prostitution i Norden" tyder på att antalet prostituerade sjunkit till kanske 1/4 jämfört med 90-talet. Och detta är ju helt utmärkt.

Dessutom stöder merparten av både män och kvinnor lagen om att det ska vara förbjudet att köpa sexuella tjänster, och dessutom är stödet högre i yngre åldersgrupper. Lagen tycks alltså ha bidragit till en förändring i människors åsikter.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Kort sagt, prostituerade kvinnor är ofta mycket utsatta personer, och sexköpslagen fungerar av allt att döma dämpande när det gäller andelen män som köpt sex.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Och om du som är man åter vill kränga på dig offerkoftan, och säger "men jag har aldrig" så är du i gott sällskap med de övriga bland de 92% av männen som inte köper sex. Men, det du kan göra, är att göra en insats för att försöka förhindra en normalisering av sexköperi i Sverige, då det åtminstone vad gäller de kvinnliga prostituerade handlar om personer som oftast har en oerhört utsatt situation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar