onsdag 13 mars 2013

Om Osolidaritet #Blogg100 dag 5 e.k.

(dag 5 e.k. betyder dag 5 efter kvinnodagen)

Blame them if they do - Blame them if they don't

"Kvinnor kan inte hålla ihop" är något man får höra ibland, och ibland är det precis tvärt om, "Man får inte gå utanför feministlinjen" finns det andra som menar.

Blame them if they do - Blame them if they don't

Jag skulle nog vilja säga att något av det tristare kvinnor råkar ut för, ofta förr än senare, är att de inte får uppbackning av sina medsystrar. Ofta (till och med) agerar kvinnor emot det som med en viss "objektiv" blick är deras egna intressen. Varför då detta?

Om man vill se hur detta "ser ut" så kan man titta på foton från den patetiska "Gräv13" debatten.

Längst fram sitter di breda gossarna, Aschberg, Josefsson och Fogelström, och sen den Britt Marie Matsson och och längst bak Marie Sveland och moderatorn som inte verkar ha gjort mycket väsen av sig. (Tack till den som tog kortet).


Di breda gossarna har av allt att döma det trevligt medan kvinnorna mest skymtar som tre ansiktsprickar. På videon från där en kvinna gick in och avbröt, så ser man hur Britt-Marie Mattsson snoppar av henne. På andra bilder ser man hur Britt-Marie vänder sig bort från Maria Sveland.

Varför gjorde Britt-Marie Mattson inte mer väsen av sig? (Ja, jag har läst hela twitterflödet, och Britt-Marie skymtar knappast där), så hon var troligen inte en av de mest hörda.

Det jag tror, var att Britt-Marie identifierade sig med di Breda Gossarna. Det var viktigare för henne att vara "saklig" och debattera på deras villkor, än att ta strid för en yngre kvinna. Det kan ju också hända att hon inte sympatiserar med feminism och feminister, eller tycker att "kvinnosak" är intressant eftersom hon själv så uppenbart har lyckats med sin individuella karriär.

Det är ju en känd borgerlig tankefigur att "var och en sin egen lyckas smed" ... och att "jag har ju varit så duktig men fått kämpa mig upp" och liknande. Borgerliga kvinnor vill inte "vara med i något kollektiv". Nu vet jag inte om detta var Britt-Marie Mattssons skäl till brist på engagemang, men jag skulle inte bli förvånad om det var det.

Det är alltså alltid lättare att dalta med männen, och se kvinnors problem som individuella problem som män, eller patriarkala strukturer inte har ett dyft att göra med.

Tillägg senare.

Intressant nog så nämner både Britt-Marie Mattsson och Marie Sveland varandra i Studio1 på radio där de inblandade fått chans att tala.

Britt-Marie nämner att Marie tackat henne (men verkar, om inte förvånad, så i varje fall inte helt klar över varför).

Marie Sveland å sin sida nämner också att hon tackat Britt-Marie, men verkar lite förvirrad över varför.

Förmodligen tackade hon Britt-Marie för att Marie inte upplevde de grövsta attackerna från henne (men om örhängena får man nog säga att Britt-Marie bidrog med en olustig kommentar). Att hon i varje fall relativt sett inte var värst.

Och så var det säkert.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar