tisdag 12 mars 2013

Om annat våld mm - #Blogg100 4 e.k.

(4. e.k. betyder fyra dagar efter kvinnodagen)

Dagens post får behandla "annat våld" än dödligt, och kvinnor. Och det blir dags att titta i NTU, nationella trygghetsundersökningen och i BRÅs (brottsförebyggande rådets) statistik igen.

BRÅs hemsida påpekas att 80% av de som misstänktes för brott under 2011 ... var män.

Kvinnor begår alltså också brott (kors i taket), men relativt få jämfört med män.

Ett brott där kvinnor är relativt vanliga förövare är barnmisshandel riktad mot små barn. Andelen misstänkta kvinnor där är 35%, så även när det gäller detta brott är manliga förövare dubbelt så vanliga. Andelen barn som blir skadade av misshandel än avsevärt färre än för bara 20 år sedan. Att antalet brott blir fler beror på att mindre allvarliga brott anmäls. Bara en bråkdel föräldrar jämfört med 1980 säger att de "klappar till" sina barn.

Kvinnomisshandel handlar mycket om våld mot ensamstående mödrar som misshandlas av närstående, och om våld i yrkeslivet.

Det vanligaste våldet sker av en bekant person som inte är närstående.

Våld från ytligt bekanta sker ofta på arbetet. Det är arbets och skolkamrater, lärare och patienter.

Mer än 85% av de som misshandlar kvinnor ... är män.

2-3% av Sveriges befolkning säger att de blivit misshandlade.

Ungefär 60% av de misshandlade är män, 1/3 är kvinnor och 11% barn.

85% av de som utför misshandeln är män.

Kvinnor misshandlas vanligtvis i hemmet.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Om vi nu åter stöter på männen som säger "men jag har ju aldrig" ... så är det förhoppningsvis sant, men inte desto mindre innebär den stora mängd våld mot kvinnor som sker att kvinnor upplever en osäkerhet och otrygghet.

Istället för att ta på offerkoftan igen ni män, så försök minska mängden våld, och hot om våld i din närhet, som gör att kvinnor tystas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar