fredag 10 augusti 2012

Att vara liberal är att vara kluven ...

Rubrikens citat är hämtat från gamle folkpartiledaren Gunnar Helén enligt wikiquotes. Citatet passar mycket bra som kommentar till dagens DN ledare skrivet av en rätt ny ledarskribent, där hon kommenterar nunnor i USA (av allt i världen som är värt en kommentar).

Frågan när de gäller dessa nunnor är om det är positivt om de anammar sådant som liberaler vanligtvis (åtminstone offentligt) brukar tycka är mänskliga rättigheter som kvinnors lika värde, allas rätt till sin sexualitet, rätten att bestämma över sin egen kropp exempelvis.

Men nej, ledarskribentens liberalism handlar om underkastelse under religiösa dogmer som alltså borde likställas med religiös frihet.

Ska man hålla på dem som vill förändra förhållningssättet i enlighet med gängse offentliga liberala värderingar eller ska man hålla på dem som vill tvinga andra att underkasta sig religiösa dogmer i religionsfrihetens namn för att bevara katolska kyrkans enighet?

Det lutar åt att den icke troende "liberala" ledarskribenten vill att de katolska kvinnorna ska underkasta sig, för hur skulle det annars gå med religionen katolicism?

Hon borde avsluta artikeln med ett Groucho Marx citat:


“Those are my principles, and if you don't like them... well, I have others.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar