söndag 3 juni 2012

Wolodarski under galgen

Nu när högerpolitiken helt uppenbart håller på att leda inte bara Sverige, men hela Europa käpprätt åt helvete, tycks Wolodarski på DN ha kvicknat till som politisk tänkare.

I dagens krönika säger han att:


Det som krävs för att skulderna ska kunna minska är att Europa åter börjar växa. Utan ekonomisk tillväxt kommer lånebehovet bara att öka. Men hoppet om en ekonomisk återhämtning är obefintligt när både staten och den privata sektorn stramar åt samtidigt – och från Asien och USA kommer ingen draghjälp.
Europa har slagit in på en kamikazekurs som ser ut att leda mot att euron bryts sönder. Utan hoppet om en snar vändning talar mycket för att flera krisländer väljer att ställa in betalningarna och lämna valutaunionen i stället för att se sina ekonomier dras ned i ett svart hål.

Alltså, dags för sund Keysenianism. Wolodarski diskuterar också Spanien och Irland, som dragits med i Eurkraschen:


Det handlar om stater som före finanskrisen hade låg offentlig skuldsättning och balans i budgeten, men som på senare år ändå drabbats av stora underskott och höga räntor.
Orsaken är att ekonomierna under lång tid, precis som Sverige på 1980-­talet, eldats på av billiga krediter och omfattande spekulation i bostäder. Medlemskapet i euron pressade ned räntan till en alldeles för låg nivå. När så krisen kom spräcktes prisbubblan och fastighetsmarknaden kraschade. Som en direkt konsekvens backade BNP, skatteintäkterna rasade och budgetunderskottet exploderade.

Notera att Sverige just nu har "billiga krediter" och "omfattande spekulation i bostäder" och att Svenska hushåll är bland de mest belånade i Europa. Vi sitter alltså på en tickande bomb själva. Och ... orsaken till denna "spekulation i bostäder" är förstås bristen på hyresbostäder i tillväxtregionerna, som tvingar folk att låna sig upp över öronen. Bristen på bostäder i sin tur beror på att marknaden inte intresserar sig för billiga bostäder till alla, utan att det är något som staten borde ta tag i, men som staten vägrar.

Alltså ... the road to hell is paved with good intentions från Alliansen ... som för "budget i balans" eller "marknadsekonomi när det gäller bostäder" även när det riskerar att dra oss in i det Europeiska moraset.

Heder åt Wolodarski dock som äntligen lyckats slita de nyliberala glasögonen från näsan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar