söndag 10 juni 2012

Hur var det nu med "etniskt födda svenskar"?

Reinfeldt intervjuades i Ekots lördagsintervju och fick där chansen att försöka förklara det här med etniska svenskar mitt i livet ...

Vad sa nu Reinfeldt till TT 14 maj (kan höras i Eko intervjun ovan)?

Jag tycker inte att det är korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniskt födda svenskar mitt i livet har vi mycket låg arbetslöshet.
(jag har försökt transkribera korrekt)

I Rambergs Eko-intervju rättar Reinfeldt sig till "inrikes födda".

Etnicitet och inrikes födda ...

Sen börjar det glida igen ... Reinfeldt glider från att det skulle handla om "inrikes födda" till att det även skulle handla om "inrikes födda" där svårigheterna skulle gå i arv då föräldrarna var födda någon annanstans.

Plötsligt har vi då egentligen tre grupper

Inrikes födda av inrikes födda

Inrikes födda av utrikes födda

Utrikes födda av utrikes födda.

Vilken av dessa grupper skulle det nu gälla att vi har låg arbetslöshet (mitt i livet)?

Alltså ... Reinfeldts TT uttalande handlar EGENTLIGEN inte om inrikes födda utan om inrikes födda av inrikes födda ... alltså är det egentligen någon form av etnicitet han är ute efter.

Sen kommer ju nästa fråga, nämligen om han har rätt i sak? Är det verkligen så att "andra-generationens invandrare" som de inrikes födda av utrikes födda i varje fall kallades förr verkligen ÄR mer arbetslösa än andra grupper?

Sen säger Reinfeldt att den statistik vi har är uppdelad på inrikes födda och utrikes födda. Frågan är då, om Reinfeldt har fog för att anse att inrikesfödda av utrikesfödda föräldrar skulle vara mer arbetslösa än andra? (Jag vill gärna se den statistiken, för det är givetvis ett problem om det är så).

Tomas Ramberg påpekar att arbetslösheten hos "inrikes födda" var 3,5% 2006 och det är 3,5% nu också. (Och detta borde ju även innefatta "inrikes födda" av "utrikes födda" ... ? är min stilla undran. Finns det I SÅ FALL fog för Reinfeldts indignation över en eventuell diskriminering?)

Utrikes födda har haft en stigande arbetslöshet från 11% 2006 - till 14% nu.

Nu börjar Reinfeldt prata om att detta beror på att folk kommer från Somalia och Afghanistan, som inte har utbildning alls ...

Detta ska enligt intervjun åtgärdas med låglöne- och lågkvalificerade jobb, där man inte behöver kunna språk ...

OK, för att försöka reda i detta. Om jag förstår Tomas Rambergs läsning av statistiken så har "inrikes födda" (oavsett vilka föräldrar de har) en relativt låg arbetslöshet, 3,5%. Reinfeldts indignation när det gäller en eventuell diskriminering av gruppen "andra-generationens invandrare" förefaller i så fall betydligt överdrivet, för att inte säga felaktigt.

När det gäller första generationen invandrare, så har arbetslösheten ökat och borde utan tvekan kunna kallas massarbetslöshet. Reinfeldt vill åtgärda detta genom att tillskapa lågkvalificerade och låglöne-jobb som inte kräver språkkunskaper. En annan möjlighet vore givetvis att satsa på utbildning för att ge språkkunskaper och de kunskaper som krävs av mer kvalificerade jobb på arbetsmarknaden ... men det är uppenbarligen inte den väg Alliansen vill gå.

Peter Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar