torsdag 14 juni 2012

FP och S i kamp om vem som tar hårdast tag i skolan

Det är milt talat irriterande när sossarna börjar triangulera sig in i Folkpartiets domäner på skolområdet. Det blir fallet när sossarna mot allt sans och vett börjar hitta på dumheter som att barn som inte uppnår målen för att få betyg ska gå i skolan på sommaren.

Varför kommer ungar inte in på gymnasiet? Ja, ett av grundproblemen är att vi har ett målstyrt betygssystem som inte tar hänsyn till att ungar av personliga eller sociala skäl kanske inte KAN uppnå godkända betyg i år 9, i tillräckligt antal ämnen för att bli behöriga till gymnasiet.

Skälen till att man inte får tillräckligt goda betyg kan bero på ett antal olika saker som borde ge anledning till olika insatser:

Det kan ju vara att man har svårt för att lära sig och inte får nog med stöd i skolan. - Svaret på detta borde ju vara att lärarna och speciallärarna får mindre klasser och mer tid för att hjälpa eleverna.

Det kan ju också vara att man inte får nog stöd i hemmet och därför inte klarar läxor och därmed tappar sugen. - Svaret på det måste ju bli satsningar på läxstöd exempelvis.

Kanske har man invandrat och kan inte svenska tillräckligt bra för att tillgodogöra sig skolbokstexterna. - Då borde man ju lämpligen få stödundervisning i svenska, eller kanske få läsa skolämnena på hemspråket.

Kanske har man läs- och skrivsvårigheter. - och då är ju återigen svaret att man måste få lämpligt stöd och hjälpmedel i klassrummet.

Och om man har svårt att koncentrera sig - ja, man kan ju behöva kunniga lärare, hjälpmedel och eventuellt medicin för att klara av skolsituationen.

Tänk om man har en utsatt situation där inte föräldrarna klarar av föräldraskapet och man knappt gått i skolan. - Ja då behöver man ju samhällets stöd i familjen och även omfattande stöd för att kunna läsa ikapp.

Istället för att piska barnen till skolan på loven så ska självklart skolan reformeras till att möta barns särskilda behov. Detta är förstås inte "politiskt slagordsmässigt", att på allvar kräva att alla barn ska få rätt till det stöd de behöver för att trivas i skolan och för att klara skolan.

Det är synnerligen irriterande när Sossarna förfaller till Folkpartistisk slagordspolitik istället för att satsa på att reformera skolan så att den fungerar för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar