onsdag 9 maj 2012

Längre skolplikt eller längre Skolrätt?

Regeringen tycks faktiskt ha fattat att det är ett problem att många relativt nyanlända ungdomar med invandrarbakgrund inte har språkliga förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg, och därför vill man förlänga skolplikten för dem. Tanken är rätt men metoden är fel. Det måste betraktas som en rättighet och en förmån att få den tid man behöver för att klara skolan och inte en plikt. Dessutom måste även denna tid ha inslag som stärker modersmålet, då en god självkänsla är viktigt för framgångsrika studier. Många ungdomar borde även kunna få läsa vissa ämnen på sitt modersmål för att kunna lyckas såväl som möjligt. Men i grunden, en bra tanke, som kan bli riktigt bra för ungdomarna om den genomförs på ett klokt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar