måndag 14 maj 2012

Kvinnor och sjukfrånvaro ... och DN

DN gnölar runt i en ledare om varför kvinnor är sjukare än män (och det finns ju all anledning att utreda varför). Och de menar dessutom att sjukskrivningstalen stabiliserat sig på en lägre nivå.

Nu tänkte jag kasta ur mig några vilda, eller kanske inte så vilda hypoteser om varför.

Först kan man ju undra VILKEN typ av sjukfrånvaro som drabbar kvinnor mer än män? När det gällde sjukskrivnings explosionen i början av 2000-talet var det ju närmast en propp i rehabiliteringsmaskineriet som orsakade denna. (Vilket utretts av Tor Larsson och Björn Johnsson). Alltså, det fanns ingen väg ur långtidssjukskrivningarna vilket gjorde att ett relativt litet antal personer stod för ett mycket stort antal sjukskrivningsdagar.

Och om jag inte minns fel var det personer med belastningsskador och förslitningsskador som var speciellt drabbade.

Vad har hänt sen dess?

Ja, en mycket stor decenniekull är snart pensionerade allihop - aka 40-talisterna. Inte en obetydlig andel av långtidssjukskrivningar drabbar just äldre personer i slitsamma yrken, och när de går i pension så försvinner sjukskrivningarna som genom ett trolleri.

Sen har ju en viss andel av sjukskrivna förpassats till arbetslöshetskolumnen.

Ett antal tidigare sjukskrivna släpar sig fram på jobbet tillräckligt många månader för att få rätt till en ny sjukskrivningsperiod.

(Red gärna ut detta! Hur ser verkligheten ut på allvar!)

Och så var det det där med kvinnor. Varför är just kvinnor sjukare?

En viss del av sanningen tror jag vi kan hitta i hur vård- och omsorgsyrken är organiserade.
Där sparas det idogt, och de som av samvetsskäl vill upprätthålla en god vårdkvalitet, får springa livet av sig. Att arbetsgivarna dessutom ger människor deltid och delade turer ger ekonomisk och fysisk stress. På förskolorna har man numer ofta gigantiska avdelningar med mängder av barn men inte fullt lika mycket personal inblandade. Och sen är det ju känt att det ofta förekommer tunga lyft i vården.

Sen ska vi ju inte glömma att konkurrensutsättandet av vård, skola och omsorg, leder till ännu mer slimmade organisationer och därmed hårdare arbete och stress, och säkerligen mindre utrymme till egna initiativ och kvalitetsutveckling (som leder till yrkesstolthet).

Ja, jag ser verkligen fram emot en grundlig utredning kring ohälsotalen och varför just kvinnor drabbas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar