lördag 18 februari 2012

Näringspolitik ... eller brist på densamma

Sanningen att säga är inte näringspolitik det politikområde som intresserar mig mest. Men, detta till trots tycker jag att vi lider av en säregen brist på näringspolitik i Sverige med Alliansen vid rodret. Detta trots att Alliansen emellanåt låtsas vara företagarnas vän och röst i Sverige.

Bläddrar igenom vår näringsministers blogg (senaste inläggen) och ser henne tala sig varm för RUT, för den lägre restaurangmomsen, för att unga ska spara till sitt boende, för äldrepeng och äldrecoacher, och för bättre arbetslöshetsstatistik (se Cornucopias avrättning av förslaget samt RUT, ROT och KROG, eller Hans Bergströms kritik av regeringen) ...

men var är näringspolitiken?

Vår minister sitter och petar lite i avdrag och "pengar" och coacher ... men vad är det egentligen som ska bygga Sverige starkt på sikt? Vilka företag är det tänkt ska ge oss en exportindustri i framtiden också?

LO-bloggen skrev ett bra inlägg om nerläggningen av Astra Zeneca och dess effekter. En fjärdedel av Sveriges privatanställda forskare får sparken och försvinner till utlandet eller till annan verksamhet. Astra Zeneca står för 80% av vår läkemedelsexport ... och frågan är inte om utan när den produktion som för tillfället är kvar i Södertälje flyttas till lämpligt låglöneland. (I näringsministerns blogg hittade jag inget omnämnande av Astra Zeneca alls ...).

LO-bloggen befarar (med rätta) att regeringen med öppna (eller slutna) ögon håller på att göra Sverige till en tjänstenation med låglönetjänster där inkomsterna, på grund av regeringens politik, är på ett sluttande plan neråt.

En synpunkt som jag inte tänkt på (som LO-bloggen påpekar) är att det faktum att vi haft kollektivavtal har hållit uppe lönerna men OCKSÅ bidragit till att Sveriges industrier varit tvungna att snabbt anpassa sig till förändrade marknader (så kallad strukturrationalisering).

Icke så nu längre. Eftersom människor jagats ut från fackföreningarna och a-kassan på grund av höga avgifter, så hänger de kvar längre även i lågproduktiva jobb. Detta hämmar helt klart den snabba modernisering av den svenska industrin som självklart behövs.

Ett av problemen med att få företag att växa är att få fram kapital från bankerna. Det kan tyckas konstigt när bostadsköpare får låna massor. Men, som framgår i videon från Miljöpartiets ekonomiska vinterseminarium, så får bostadsköpare låna, då vi för allt i världen inte vill gå ifrån våra bostäder. Vi betalar alltså för dessa ytterst plikttroget. Att låna ut till företag som vill växa är däremot riskabelt för bankerna.


Man skulle ju kunna tänka sig att näringsministern intresserade sig för frågor som företagens lånebehov exempelvis ... men något sådant märktes inte av på de sidor i hennes blogg som jag tittade på.

Och nu ska jag slutligen ska tycka till lite om vad vi borde ha en näringspolitik som vore värd namnet skulle syssla med ...

Jag tycker att vi ska stöda och satsa på teknikföretag som hjälper oss att lösa problemen med peak oil och med klimatförändringarna.

Jag tycker vi ska ha (som Anna-Karin Hatt föreslagit) timdebitering på el ... men OCKSÅ timbetalning på el som vi producerar själva. Då blir det plötsligt intressant med många små anläggningar för privatfastigheter och för hyresvärdar exempelvis. Låt oss leka med tanken att vi skulle få ett EL avdrag för att bygga denna typ av anläggningar, då skulle vi kunna bli mindre känsliga för svängningar i elpris och brist på produktion i kärnkraftsanläggningar exempelvis (... som förövrigt bör läggas ner snarast).

Miljöpartiet för fram förslag om att bygga om miljonprogram och andra fastigheter för att få trevligare och miljö- och energismartare anläggningar, vilket förstås är ett bra förslag.

Likaså är det angeläget att modernisera kollektivtrafik och cykelleder i städerna för att vi ska kunna klara oss utan bilar i vardagslivet.

Man skulle också kunna tänka sig en miljöbonus till företag som gör det möjligt för de anställda att arbeta hemifrån 1-2 dagar per vecka, vilket skulle ge en oerhörd vinst i minskade transporter.

Samordningscentraler för godstransport är en annan viktig sak att införa, så att det blir färre bilar som besöker varje butik. Undertecknad skulle också vilja se en samordning av utdelning av paket ... det som förr kallades "Postkontor", så att paketmottagarna slapp köra städerna runt efter sina beställda varor ... (Vi handlar ju mer och mer på internet, så detta är angeläget).

Och när det gäller exporten ... förutom miljöteknik exempelvis, så tycker jag att vi ska börja se utvecklingsländerna som potentiella konsumenter. Vi skulle kunna börja utveckla varor som gör livet bättre för människor med små inkomster. Low-tech belysning, TV, pumpar, mm. Vi bör också försöka utveckla medicinsk teknik och läkemedel för de stora folksjukdomarna i fattigare delar av världen ... inte bara av ideella skäl, utan för att det kan ge inkomster till vårt eget folk också.

(Ska bara lägga till rapporterna från familjens småföretagare, att det inte tycks ha blivit så mycket lättare att vara småföretagare med Alliansens politik heller ... trots att det var det Maud Olofsson påstod att hon ville ... )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar