lördag 4 februari 2012

Astra Zeneca -Vad jag tycker borde göras

Det är på många sätt en katastrof för forskningen att Astra Zeneca läggs ner och att 1200 forskare blir arbetslösa.

Katastrofen gäller inte bara dem, och arbetslösheten i sig, utan också det faktum att Astra Zenecas forskare utgör en avsevärd andel av alla forskare i Sverige. Vi riskerar kort sagt att en stor andel av högkvalificerade svenska forskare flyttar utomlands, pensionerar sig, eller kanske hamnar på arbetsuppgifter som inte ligger i linje med deras kvalifikationer.

Forskning är en central uppgift i Sverige, om vi vill fortsätta att vara ett land med hög levnadsstandard, och inte ett land som springs om av andra nationer och där vi riskerar att reduceras till råvaruproducent och att bli en framtida workshopnation fylld av låglönearbetare.

För att rädda kvar den potential som forskarna på Astra Zeneca har för Sverige skulle jag vilja föreslå följande:

Gör ett institut av forskningsavdelningen på Astra Zeneca. Låt forskarna syssla med fri forskning utifrån projekt de själva identifierar som fruktbara. Skapa bolag som tar hand om de produkter som kommer att komma fram. Det kommer att kosta några miljarder, men vinsterna för Sverige som nation är ofantliga.

Om jag får kasta fram några synpunkter på vad jag tror kan vara fruktbart att forska och ta fram produkter kring, så är det följande:

Lägg mindre vikt på att fokusera på västerlandets sjukdomar, hur vi ska skjuta upp Alzheimer och Parkinsson några år, vilket givetvis är oerhört komplicerade och kostsamma projekt. Det finns givetvis en marknad för sådana produkter, men den marknad jag tycker man ska jobba med, är hur man ska komma tillrätta med de stora sjukdomarna i utvecklingsländerna. (Om man nu inte tror att det finns pengar att göra, så kan man ju besinna att tredje-världen nationen Kina, just nu "hjälper" Europa i Eurodebaclet).

Jag vill gärna ge detta som ett förslag till mina MP kollegor i riksdagen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar