måndag 30 januari 2012

Konkurrensens konsekvenser (i skola och förskola) ...

Det är inte jag som hittat på namnet utan Studieförbundet Näringsliv och Samhälle ...

Och trots att man envetet försöker hitta på något positivt av privatiseringarna, så framgår det i deras rapport bland annat följande:

De största skillnaderna är att fristående förskolor har LÄGRE andel förskolärare och den har minskat senaste 10 åren och att de har HÖGRE andel outbildad personal.

I kommuner med mycket privatisering är personalen yngre och arbetar mer deltid.

Kvalitetsskillnader utom detta som man skulle kunna mäta med ECERS (se föregående bloggpost) redovisas ej.

Och så skolan då ...

Friskolor satsar mindre på undervisning speciellt på gymnasiet. Däremot har de högre kostnad för läromedel (vilket jag gissar är datorer till eleverna). Lärartätheten är lägre, lokalerna billigare, elevvården är halverad ... men skolmaten är dyr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar