tisdag 29 november 2011

Hans Bergström och självselektionen

Jag vill påminna mig att Hans Bergström har någon form av vetenskaplig skolning, och hur han då kan anse att "kundnöjdhetsindex" skulle utgöra någon form av "bevis" på att friskolor skulle vara bättre än kommunala är en ren pinsamhet.

Självselektion gör att vi (självklart) vill värdera det vi väljer som bättre än det vi valt bort. (Kognitiv dissonansteori)

Kundnöjdhet är ett begrepp som otillräckligt undersökts vad gäller hur mycket av "kundnöjdheten" som är en individknuten egenskap (Nöjda Nanna, och Sura Sara, kanske mer avspeglar sin egen karaktär än verksamhetens karaktär i sina svar).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar