söndag 25 september 2011

Födelse och död, finns ett samband?


Den som läst min blogg lite då och då vet att jag pysslar med släktforskning som hobby. Min senaste forskarmöda när det gäller det, ledde mig till att studera dödstalen i Pajala, och sedan studerade jag födelsetalen, och i samband med detta om föräldrarna till barnen var gifta eller ej.

Totalt föddes i Pajala 2284 barn 1880-1894, och under denna tid dog 1273 personer. Av dessa var 297 st 0 år gamla dvs mer än vart 10:e barn. Dessa barn utgjorde dessutom 23% av alla som dog. Om man tittar på alla som dog som var i åldern 0-20 år så var dessa närmare 60% av samtliga döda. Alltså, man dog vanligen när man var ung.

I Pajala föddes 18,5% av alla barn av ogifta mödrar, nästan var 5:e barn. Det fanns ingen speciell trend i detta under perioden, utan det varierade lite upp och ner. För ett mindre antal av dessa barn hade prästen antecknat att modern var trolovad.

Under den period som jag studerat, tyder anteckningarna i dödsboken på att det skedde tre epidemier som gav överdödlighet i tre olika åldersgrupper.

  • Den första epidemin var difteri främst och difteri drabbar barn i åldern 1-10 år speciellt hårt. Den största överdödligheten bland dessa barn skedde åren 1885-1886.
  • Nästa epidemi var Tyfoidfeber, och det drabbade hårdast personer som var i åldern 51 år och äldre och kulmen på epidemin skedde 1888.
  • Den tredje epidemin var Tuberkulos, och tuberkulos var speciellt vanlig bland aktiva vuxna i åldern 21-50 år under åren 1889-1892.

Kan man se något samband mellan födelsetalen och dödstalen?

Jag vill föreslå att det kan finnas vissa samband, och det vore spännande att testa dessa samband i en annan socken med en annan struktur när det gällde epidemier.

1) Det verkar finnas ett samband som gör att det föddes avsevärt fler barn strax efter det stora difteriutbrottet. Utbrottet skedde 1885-1886 och 1887 föddes cirka 30% fler barn än året innan. Människorna verkade vara angelägna att skaffa nya barn, när deras småbarn avlidit (notera att detta inte gäller spädbarnen).

2) Ett annat samband verkar vara att något år efter det att det skett ovanligt många födslar sker det ovanligt många dödsfall i åldrarna 51 år och äldre. Jag föreslår att det handlar om att småbarnen smittar ner sina far/morföräldrar med diverse infektioner. (Se figur)

3) Det tredje sambandet är att det föds relativt få barn åren efter tuberkulosutbrottet, som ju främst drabbade personer i fertil ålder.

Som sagt, detta kan nog beskrivas främst som en "pilotstudie", och det vore kul att veta om mina "hypoteser" har bekräftats av någon annan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar