söndag 1 maj 2011

Varför RUT-sväng?

Om man hängt med ett tag, så har man säkerligen noterat att ROT (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) är ett avdrag som brukar dyka upp när vi har dåliga tider för byggbranschen, alltså ROT är ett sätt att få byggarna att klara sig i svackor.

Så icke RUT. RUT är hushållsnära tjänster och har mig veterligen ingen koppling till konjunkturerna.

Nå, hur fungerar då RUT? SCB vet givetvis svar. RUT ger staten närmare 1 1/2 miljard mindre i skatteinkomster (1340 miljoner 2010).

Bland med barn är det vanligast att tvåfamiljshushåll använder RUT, 2-3 gånger så vanligt. Ensamstående kvinnor över 65 är den andra stora gruppen, 5% där använder RUT.

Sammanboende utan barn använder dubbelt så mycket RUT som ensamstående utan barn.

Bland 35-45 åringar använder 3 1/2 % RUT och bland personer över 85 gör 5,5% det.

Värt att notera är följande passus i texten från SCB:
"Vissa hushåll har för låga inkomster för att kunna använda sig av RUT-avdraget" ...
I SCB:s broschyr finns en redovisning av hur stor andel av hushåll i olika inkomstgrupper som använder sig av RUT. ... Det finns en hel del övrigt att önska när det gäller redovisningen inkomstfördelningarna, exempelvis har "sammanboende" i den lägsta inkomstgruppen upp till nästan 3 gånger så stor inkomst som "ensamstående" i den lägsta inkomstgruppen ... alltså, inte dubbelt utan 3 gånger. Detta gör givetvis att låginkomst "sammanboende" kan förväntas ha betydligt mer resurser till att köpa RUT, än om de hade samma inkomster som ensamstående. Detta gör att de ser ut som att fler "låginkomst" personer än i verkligheten, använder RUT.

Oavsett vilket så är RUT 10 gånger så vanligt bland de barnfamiljer med 25% högst inkomster som bland de 25% med lägst inkomster. Det gäller både för gruppen sammanboende och för gruppen ensamstående.

Bland personer utan barn var kvoten ungefär 3 gånger så vanligt.

RUT är alltså till största delen sponsring av städhjälp till de personer som har högst inkomster i samhället. ... och varför Miljöpartiet skulle stödja detta begriper jag inte!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar