tisdag 10 maj 2011

Svenska kärnkraftsveteraner till Fukushima?

En kärnkraftsingenjör från Japan har lagt ut ett upprop på internet, bland annat på svenska, för att försöka värva frivilliga kärnkraftsveteraner till att installera ett fungerande kylsystem i det avstängda verken i Fukushima.

Även om verken aldrig ska startas mer, måste de kylas, minst under en 10-års period, och då måste det finnas en fungerande kylanläggning.

Eftersom Fukushima är så kraftigt kontaminerat att man bara kan arbeta där korta stunder, föreslår denne kärnkraftsveteran, att andra kärnkraftsveteraner som han, skulle kunna åka till Fukushima och installera de kylanläggningar som behövs.

... och att man faktiskt kan se det som en skyldighet gentemot den yngre generationen, som inte har varit upphov till alla de kärnkraftverk vi har.

Anledningen att det är lämpligt att just äldre veteraner rekryteras för detta uppdrag är dels att de kan jobbet, och dels att de inte är så känsliga för strålning som yngre personer, speciellt sådana som kan tänkas vilja bilda familj.

Jag tycker att det är värt att sprida detta upprop till Sveriges kärnkraftsveteraner och jag hoppas att många vill ta sitt ansvar och hjälpa Japan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar