tisdag 10 maj 2011

Strålningskarta runt Fukushima, och brist på information

Japan har gjort luftmätningar av markstrålningen i en större zon runt Fukushima och kartan hittar man här.

I den rödaste zonen som sträcker sig långt utanför evakueringsområdena, och tydligen avspeglar den "värsta" plymen då mest spridning av radioaktivitet skedde, säger att det var 19-91 mikroSievert / hour, och utifrån detta kan man räkna ut ackumulerad dos.

Vad innebär då detta?

1000 mikroSievert = 1 milliSievert
1000 milliSievert= 1 Sievert


Vid 1 Sievert ungefär uppträder akuta strålskador.

20 milliSievert per år var tidigare (som jag uppfattar det) rekommenderad dos för kärnkraftsarbetare. Nu tillämpas dosen 250 milliSievert.

Vid varje dosökning sker en motsvarande ökning av risken för cancer. Ingen dosnivå är ofarlig, men risken minskar vid låg nivå.

Om man då räknar på den "röda" zonen och tar den lägsta stråldosen, 20 mikroSievert. Det innebär att på fem timmar har man fått en dos på 100 mikroSievert och på 50 timmar 1000 mikroSievert=1milliSievert.

50 timmar är två dagar.

För att få en stråldos på 20 milliSievert behöver man vistas 40 dagar i de högkontaminerade områdena. För en stråldos på 200 milliSievert tar det 400 dagar (dvs i runda slängar ett år).

Om man skulle räkna på HÖGSTA värdet (90 mikroSievert) så är det alltså 4 1/2 gång så mycket. På drygt 10 timmar får man då en stråldos på 1 milliSievert, och på 1 dygn drygt 2. På 10 dygn har man nått 20 milliSievert, och på 100 dygn (cirka 3 månader) 200 milliSievert.

Det är alltså högst avsevärda doser som spridits i Fukushimas omland.

(Vill bara tillägga att jag tittade på TV nyheterna igår och även forskare och myndigheter har haft problem med att TEPCO och Japan lagt locket på när det gäller Fukushima. De sa att de hade fått felaktiga och ofullständiga uppgifter ..., så det är tydligen inte bara vi småfolk som man vägrar informera korrekt)

(Kul, på kartan hade man nu bytt enhet, och räknar i Bequerell, men slutsatserna är de samma)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar