söndag 3 april 2011

Effekter av Tjernobyl i Sverige (Och lite om Fukushima)

Några effekter av Tjernobyl i Sverige enligt PubMed

Könsfördelningen hos nyfödda förändras

Radioaktiva ämnen, speciellt Cesium finns i övre lagren av lavar som renar äter.

En viss ökning av prevalensen av cancer har skett i norra Sverige till följd av Tjernobyl.


Överföring av Cesium 137 till olika befolkningsgrupper i Sverige. Överföringen varierar starkt mellan olika befolkningsgrupper. De som utsatts värst är renskötare, jägare, landsbygdsbefolkning i sub-arktiska områden, bönder. Hur mycket man utsatts beror på matvanor, och huruvida man följer myndigheternas rekommendationer. Mindre överföring skedde efter Tjernobyl eftersom man hade större medvetenhet om hur födan överförde radioaktiva ämnen samt att Tjernobyl nedfallet kom före tillväxtsäsongen.

Lodjur som äter ren har dubbla mängden strålning jämfört med lodjur från andra regioner.

-'-'-'-'-'-'-'-'-

Hur ser spridningen ut efter Fukushima?

Man räknar med att härdarna är delvis nedsmälta och dessutom blottade över vattenytorna i reaktorerna och detta medför att kontinuerlig kylning är nödvändig.

Lätta ämnen som Cesium 137 och Jod 131 har spridits med vinden eftersom de går ut när vatten förångas när härdarna och lagren kyls med vatten.

Eftersom det endast varit korta episoder av öppen brand (än så länge) så har inte tyngre radioaktiva ämnen spridits i luften i så stor utsträckning.

Tyngre radioaktiva ämnen sprids huvudsakligen med vatten som sprutats över reaktorer och lager. Eftersom cirkulationen av kylvatten inte fungerat har man sprutat stora mängder vatten över reaktorerna som runnit iväg där det gått (det kallas "feed and bleed"), in i reaktorerna, i byggnaderna och på marken. Att man sprutat vatten beror på att det är mycket viktigt att kyla reaktorerna för om värmen går upp kan inneslutningarna sprängas av exempelvis ytterligare vätgasexplosioner, och då har tunga radioaktiva ämnen möjlighet att med brandrök följa vindarna.

För tillfället sprids ny radioaktivitet alltså främst via sprickan i reaktor 2 där det rinner ut tunga radioaktiva ämnen och den ånga som man måste släppa ut för att undvika för högt tryck i reaktorerna.

Det är bara att hålla tummarna för att japanerna ska lyckas hålla kylningen igång och täppa till reaktorerna med någon form av sarkofag, samt filtrera bort radioaktiva ämnen så att de inte går ut obehindrat i omgivningen.

4 kommentarer:

 1. ... För övrigt ... Jag tycker det är lustigt när datatekniker recenserar forskare ...

  SvaraRadera
 2. Hej!

  Intressant läsning. Professor Lennart Hardell skriver också hälsoeffekterna av Tjernobyl på sin blogg idag:

  http://lennarthardell.wordpress.com/2011/04/11/efter-tjernobyl-men-under-fukushima/

  SvaraRadera
 3. Enligt "Torch" rapporten är Tjernobyl och Fukushima bagateller
  http://www.nirs.org/c20/torch.pdf
  Kärnvapenproven i atmosfören gav männskligheten 50 ggr större doser!

  SvaraRadera
 4. Det kan förklara varför i stort sett hela min släkt som är från norrbotten lider av astma och varför folk i nordnorge har tjernobylhalsband ... Provsprängningarna på Novaja Zemlja

  SvaraRadera