måndag 28 mars 2011

Vad behöver elever kunna i morgondagens samhälle?

Igår var det skolpolitisk dag för MP Uppsala. Vi behandlade en mängd frågor, främst som rör kommunal politik. Men kanske jag saknade något ändå, för det är ju så lätt att gräva ner sig i vardagens bekymmer, i försöken att få det LITE LITE bättre för dagens skolbarn.

Men kanske behöver vi en vision? Vad behöver egentligen elever lära sig för att klara sig i framtidens samhälle?

Ja, det kräver ju att vi har någon uppfattning om hur morgondagens samhälle kommer att se ut?

Jag kan ju försöka ge tre olika scenarion och fundera lite kring vart och ett ...

1) Sverige har fortsatt tillgång till billig olja eller motsvarande och på något outgrundligt sätt så kommer vi tillrätta med klimatförändringar och resursslöseri utan att behöva ändra livsstil.

Jag gissar att vi behöver utbilda ungdomar till att klara av tekniska landvinningar. De behöver kunna köra bil och deras liv kommer att kantas av konsumtion och stress. De kommer att slita hårt på jordens natur. Vissa människor måste bli servicepersonal, och eftersom vi kommer att ständigt rationalisera kommer dessa människor att slita ut sina kroppar i den hårda arbetstakt som gäller.


2) Sverige upplever peak oil (och andra råvaror), och därmed höga priser på olja mm, samt att vi samtidigt måste dra ner på våra koldioxidutsläpp. På detta sätt undviker vi klimatförändringar och vi har också lyckan att undvika kärnkraftsolyckor genom att vi snabbt lägger ner kärnkraften och ersätter den med förnybar el. Detta kommer att innebära att vi måste befinna oss mer av vår tid nära där vi bor, dvs arbetspendlingarna kommer att minska. Vi kommer att behöva utveckla el-bilar, tågtransporter samt kunna cykla bekvämt och vi måste köpa närproducerad mat. Transporter av råvaror och människor kommer drastiskt att minska. Elektricitet producerat småskaligt kommer att vara den viktigaste energikällan och nya typer av bostäder som passivhus kommer att bli vanliga. Kontakt med andra på längre avstånd kommer i större utsträckning att ske över internet.

Vi behöver tekniskt, biologiskt, socialt kunniga ungdomar, samt en kulturell utveckling och IT utveckling, som gör livet trevligt och givande utan att vi sliter på naturen.


3) Vi lyckas varken stoppa klimatförändringarna eller lägga ner kärnkraften, så vi kommer att uppleva en framtid med kanske en miljard klimatflyktingar och dessutom stora grupper av människor som måste flytta från områden som gjorts obeboeliga på grund av radioaktivt nedfall, samt att de rikaste länderna bedriver krig för att lägga vantarna på olja och andra naturresurser. I Sverige genomlider vi regelbundet stora stormar, kalla vintrar och därpå följande översvämningar. Internationellt ökar spänningarna på grund av de stora globala kriserna och det pågår lokala krig på många håll. Eventuellt används också kärnvapen i dessa konflikter.

Jag gissar att vi behöver människor som klarar av teknik, strålsäkerhet, samt odling så att vi åtminstone får mat. Vi behöver säkert utbilda en armé igen för att skydda oss mot de konflikter som drar över världen.

-'-'-'-'-'-

Personligen har jag svårt att förstå att någon tvekar om att vi måste in på spår 2, och det snabbt. Jag tycker också att den framtidsvisionen ger vissa glimtar om hur en skola för ett hållbart samhälle måste se ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar