tisdag 22 mars 2011

Strålning och Fukushima ... en gång till

Kärnkraftskramarna verkar tycka att det bevisar kärnkraftens ofarlighet att ingen människa dött i strålsjuka än ...

Strålsjuka utvecklas när det sker massiv strålning på kort tid ... som när man släpper en atombomb. Då dör man snabbt och effektivt.

Utsätts man för tillräckligt stora doser under tillräckligt lång tid kan man också få strålsjuka.

Det som händer i Fukushima är att radioaktiviteten sipprar ut i omgivningen. Förvisso är strålningen så hög i vissa lokaler, som kontrollrum, nära reaktorerna, så att man inte kan vara där längre än 20 minuter i taget utan hälsorisk, men man dör onekligen inte direkt.

Men, som sagt, radioaktiviteten sipprar, långsamt men som det verkar obönhörligt. Trycket ökar i reaktorerna och man måste släppa ut radioaktiv ånga, för att reaktorerna skulle gå söder av trycket vill man verkligen inte. I värsta fall brinner också bränslestavar i kylvattendammarna då och då, vilket den grå röken tyder på.

Så nej, det är inte så troligt att folk i och runt Fukushima kommer att falla döda ner, om nu inte någon reaktor sprängs och det blir en stor spike i stråldoser därav. Sköter man rotationen av arbetare så att ingen får jättehöga stråldoser totalt, så kommer inte så många av dem att dö heller.

Radioaktiviteten sipprar som sagt var. I mjölk och spenat (som är snabbväxande) är, på sina platser, halterna av radioaktiva ämnen redan skyhögt över rekommendationerna i Japan. I närheten av Tokyo har man sett förhöjningar av radioaktivitet i samband med regn. Två mil från Fukushima rapporterar man 1600 gånger högre strålning än normalt.

Och det kommer av allt att döma att fortsätta sippra. Detta medför att den verkliga faran med radioaktiviteten i samband med Fukushima är att den långsamt kommer att tränga in i ekosystemen och förgifta maten och därmed medföra en väsentligt högre risk för cancer bland japaner som utsätts för detta.

Vi får bara hoppas att det går att få slut på det radioaktiva sipprandet, men av allt att döma tycks det dröja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar