lördag 12 mars 2011

När SvD talade sig varma för förstatligande och socialism

Historia är ett fantastiskt ämne. Det ger inblickar i hur tycken och argumentation skiftat under tidernas lopp.

Jag läser, som någon kanske minns, avhandlingen "Staten och malmfälten" av Bo Jonsson, 1969 Appelbergs boktryckeri AB, Uppsala.

Då finner jag till mitt nöje att Svenska Dagbladet ansåg följande:

... ett energiskt statsingripande "icke blott lovligt utan av behovet påkallat. (s. 108).

Lite längre fram skriver Jonsson:

Tidningen ville slutligen bemöta de principiella invändningarna mot ett av nationella skäl framtvingat förstatligande. "Det är socialism, om man så vill, men i så fall icke den socialism, som säger 'ditt skall varda mitt', utan den som säger 'mitt skall varda ditt'. Och den socialismen är av äldre datum än både Karl Marx' och efterföljarnas sociala teorem." (s. 108 ... noten säger SvD 29/9, 22/10 1891).

Så, om SvD följer sin egen historiska tradition ska det nog gå att återförstatliga vissa verksamheter.


well-done

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar