söndag 20 mars 2011

Lite vision ... så här i kärnkatastroftider ...

Äntligen verkar Fukushima stabilt nog för att tankarna ska kunna lämna Japan. Förhoppningsvis kan folk där fokusera på räddningsarbetet i samband med jordbävning och tsunami och slappna av lite när det gäller kärnkraften. Men "bra" kan man inte säga att det gick, mest att japanerna modigt tagit sig an att försöka rädda kylsystemen när det mesta slogs ut. Jag kommer aldrig att tycka att nödutryckning med brandslangar är ett acceptabelt sätt att hantera härdsmältor och radioaktivt läckage.

Nåväl, åter till Sverige och åter till någon form av vision för framtiden, om jag helt frankt får våga mig på något sådant.

Kärnkraften har ju återigen bevisats vara 1) farlig, 2) icke driftsäker, 3) dyr.

Min slutsats ... lägg ner kärnkraften i Sverige snarast. Det vi kan börja med är våra 70-tals reaktorer. Ta en till två om året, så hinner vi bygga ut andra elsystem. Redan nu kan vi utan vidare ställa av en eller två reaktorer för underhåll, så det bör inte innebära några större bekymmer att ställa av de första två helt. Låt elpriserna gå uppåt, så kommer det att bli MYCKET lönsammare att spara, och det kommer att bli MYCKET lönsamt att sätta upp solpaneler och vindsnurror. ... Alltså, vi kommer knappt att märka det. (Vi har ju redan testat dyr el denna vinter, så vi har ju alla motivation att försöka lösa våra elbehov själva, småskaligt).

Det andra är att vi måste klimatanpassa oss, och det innebär att vi måste få en minskad användning av fossila bränslen. Alltså, vi måste få bättre kollektivtrafik och släppa ut mindre koldioxid generellt. Samtidigt måste vi unna alla andra människor på jorden en bättre levnadsstandard ...

Jag kan inte tro något annat än att det innebär att vi som redan har det bra måste minska på vår konsumtion generellt. ... alltså, den materiella tillväxten måste minska.

ATT den materiella tillväxten måste minska innebär inte att ALLA svenskar måste konsumera mindre. Det finns många många människor som har en för låg levnadsstandard, som skulle behöva bättre bostäder och bättre förhållanden på många andra sätt generellt sett. Det vi måste ha är en jämlikare fördelning av konsumtionen. Alltså, personer som jag, som redan har det alldeles för bra, måste minska vår konsumtion ... detta kan ske genom en större progressivitet i beskattningen. Personer med högre inkomster betalar högre skatt och de med lägre inkomster kan (kors i taket) kanske betala lägre skatt.

Det vi har lärt oss nu är ju att "jobbskatteavdrag" omedelbart äts upp av ökade kostnader exempelvis genom skenande bostadspriser, så skattesänkningar generellt är ingen bra idé.

... vad ska man då göra ... ska vi springa som råttor i ett hjul för att "klara välfärden"? Egendomligt nog tror jag inte det ska vara nödvändigt. Det idéala samhället som är klimatanpassat skulle hellre vara mindre beroende av resor. Vi borde kunna skapa många arbetsplatser där vi inte behövde vara hela dagarna ... utan vi skulle kunna jobba hemifrån mycket mer och många fler. Jobba hemma ... kan betyda mindre resor och mindre stress och mer tid för nära och kära, vilket skulle kunna betyda mindre tryck på "välfärdssektorn".

Jag är den första att tycka att dagis till barn är en bra sak, men det är också en bra sak om det inte blir för långa dagisdagar, och mer distansarbete kan hjälpa till där.

Sen är det jätteviktigt att utveckla lokala mötesplatser, så att vi har ställen att träffas på om vi inte går till jobbet så mycket. Vi behöver närlokaler för fritid och kultur ... Vi behöver platser där vi kan bygga sociala nätverk och utöva aktiviteter tillsammans.

Det är där kulturen kommer in, och det är därför jag anser att kultur (och utbildning och forskning) borde vara centrala områden att utveckla för miljöpartiet. Vi måste helt enkelt utveckla aktiviteter som gör det möjligt att leva ett rikt och gott liv utan att konsumera så mycket och utan att flänga jorden runt.

Ibland så talar man om "utbildning" som att det bara handlar om att skapa goda arbetare och tjänstemän till samhället. Men, jag tycker att vi som miljöparti, måste se "utbildning" som något i sig själv gott. Utbildning är ett sätt för människor att fördjupa sina tankar och insikter om sig själva och omvärlden. Forskning ett sätt att bli visare som människor, och inte bara ett sätt att skaffa Sverige konkurrensfördelar.

Utbildning och forskning är helt enkelt redskap för att utvecklas som människor på våra resor genom livet ...

Nu bubblar jag ner till någon form av "bottomline" på detta lite flummiga inlägg. Jag tror att det vore bra med någon slags medborgarlön. Inte minst vore det bra för att man skulle slippa allt trassel med olika system och människor som faller mellan stolarna. Dessutom vore det ett system som visade alla människor respekt för deras människovärde ... ingen skulle behöva böna och be för att få det som behövdes för överlevnaden.

Ja, lite så skulle jag nog vilja se framtiden om jag skulle önska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar