torsdag 31 mars 2011

Kärnkraft kan vi verkligen stänga ... nu ?

I dagens DN rapporterar ekonomibilagan att tyskarna verkar vilja stänga Vattenfalls två kärnkraftverk ...

I Sverige håller man tyst och Maud Olofsson skyller på strålsäkerhetsmyndigheten om något skulle gå i putten (i gårdagens debatt med Maria Wetterstrand i P1).

En överideell vindkraftälskare menade i en lång diskussion i förrgår att det var BRA att Vattenfall tömde våra vattenmagasin och sålde el till tyskarna på sommar och höst och att man brassade på som sjutton med kärnkraftverken på vintern.

Detta innebär att Vattenfall maximerar vinsten, dvs både säljer dyr el till tyskarna om sommaren och skapar ett underskott i vattenmagasinen så att man kan köra kärnkraften på högvarv och dessutom få ut ett jättepris av konsumenterna eftersom man skyller på att det är brist på el ...

På denna länk kan man se Sveriges elförbrukning per capita. Den visar att elförbrukningen per person ligger på en konstant nivå, cirka 15 000 kWh sen 1985 .... det är 25 år sen. Före 1985 skedde en snabb stegring av elkonsumtionen ... men sen, ingenting ...

denna länk ser man Sveriges elanvändning vilket 2009 var 138 TWh. 35% användes i industrin. Bostäder och service 53%. På samma sida ser man att elanvändningen till och med var något MINDRE år 2009 än 1990.

Om man tittar på elproduktionen år 2009, så var den enligt samma sida 134 TWh. Alltså, vi bör ha importerat el då?

Å andra sidan säger energimyndigheten att elanvändningen SAMMA ÅR DVS 2009 var 125 TWh. (Sammanfattning sidan 75) Om det nu råkar vara denna siffra som är den rätta, så producerade Sverige år 2009 9 TWh MER än vi använde.

På denna sida från Svensk energi sägs att våra 10 kärnkraftverk med effekthöjning skulle kunna ha en möjlig produktion på 80 TWh. Enligt denna DN artikel producerade de 2009 snarare 58 TWh. (Samma artikel säger att kärnkraften producerade mindre år 2000 därför att priset var för lågt ...)

9 TWh borde man därmed kunna stänga av direkt. Det skulle vara ungefär 2 reaktorer så förslagsvis skulle O1 och R1 som är äldst kunna stängas. (I denna artikel sägs att vi skulle kunna exportera 11 TWh år 2012 ... men det innebär ju att vi LIKA GÄRNA kan stänga av 11 TWh kärnkraftel).

Sen kan man ju då undra om industrin (som alltid brukar vara ursäkten för att vi skulle behöva så mycket kärnkraft) verkligen behöver så mycket energi? På sidan 69 i denna text visar det sig att energiåtgången per krona förädlingsvärde MINSKAR stadigt, vi producerar alltså mindre energikrävande varor. DVS det är inte längre helt självklart att MER energi ger mer inkomster till Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar