fredag 18 mars 2011

Ibland snavar människor över en sanning ... om kärnkraft

Kikade in på folkkampanjen mot Kärnkrafts hemsida och fick se ett intressant inslag från Gomorrgon Sverige


Det visade sig att där satt en förespråkare för ett nätverk för kärnkraft och talade sanning ...

Jag tänkte att jag skulle leta rätt på ett ordspråk om sanning som passade in på det han sa, och det blev följande:

Ibland säger människor sådant som är sanning, men de tycks inte ens märka vad de själva just sagt, (och detta kan ju bli lite fascinerande för oss som tittar på)

Personen från nätverket för kärnkraft hette Mattias Lantz och han var någon form av forskare i kärnfysik. Det roliga med forskare är att de i viss mån i motsats till politiker har till uppgift att tala sanning ... och det gjorde Mattias Lantz.

Han berättade först att nätverket för Kärnkraft hade till uppgift att filtrera informationen från Japan ...

Ja, han sa just det, de filtrerar informationen ...

Och nästa sanning som passerade Mattias Lantz läppar var att han oförblommerat talade om att han förväntade sig att det skulle ske fler kärnkraftsolyckor.

Ja, ... det var det .... Jag tackar ödmjukast Mattias Lantz. Du har klart och tydligt uttryckt att din organisation tillrättalägger information OCH att du förväntar dig att det kommer att ske fler kärnkraftsolyckor.

Jag kunde inte ha givit bättre skäl själv till varför vi ska starta avvecklingen av kärnkraften NU!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar