lördag 19 mars 2011

Det vita molnet över den uppgående solens land

Kanske har läget stabiliserats i Fukushima. Till någon av reaktorerna och kylpolerna (nr 5) har man lyckats få ström så att man kan hoppas att en normal kylning kan komma igång. Det teknikerna har att kämpa med är att få hela anläggningen säkrad och det är långt dit. (I Sverige hotar expertbrist kärnkraften ... )

Senaste IAEA update säger bland annat detta ...

Reaktor 1 ... det finns inte indikationer på problem med behållaren eller reaktortrycket. Man fortsätter att pumpa in saltvatten. Har en 5:a på INES skalan.

Reaktor 2 ... kylvätskan täcker enligt IAEA endast halva bränslestavarna vilket leder till bränsleskador. Det finns oro för att det kan finnas skador på reaktorinneslutningen. Vit rök kommer från byggnaden. Man försöker pumpa saltvatten för att kyla härden. Har en 5:a på INES skalan.

Reaktor 3 ... kylvätskan täcker enligt IAEA endast halva bränslestavarna vilket leder till bränsleskador. Det finns oro över att att det kan finnas skador på reaktorinneslutningen. Vit rök fortsätter att komma ut ur byggnaden. Man försöker pumpa in saltvatten.

När det gäller kyldammen för använt kärnbränsle i byggnaden finns indikationer på att det är en otillräcklig vattennivå. För att komma till rätta med detta har man släppt vatten från helikoptrar och sprutat med vattensprutor från sju brandbilar. IAEA känner inte till värmen i dammen.

Enheten har en 5:a på INES skalan.

Reaktor 4 ... innehöll inget bränsle. Det har brunnit i kyldammen men branden slocknade spontant. Rök har dock varit synlig den 18:e.

Enheten har en 4:a på INES skalan.

Enheterna 5 och 6. Man har gjort hål på byggnaderna så att de inte ska kunna explodera som de andra byggnaderna. Temperaturen har stigit i dammarna, men man verkar ha diselpumpar för att kyla dessa och dessutom verkar man nu ha ström, åtminstone till damm 5.

-'-'-'-'-'-'-'-

OK, det ryker och ångar om Fukushima, och det som ryker och ångar är radioaktivt.

På någon rapport igår (ursäkta att jag inte orkat leta reda på länken) så förklarade man att det radioaktiva innehållet i reaktorer och dammar sammanlagt var kanske 10 gånger så mycket, i vikt, som i Tjernobyl. Den mängd radioaktivitet som hitintills läckt ut (återigen enligt någon länk som jag inte orkar leta rätt på) uppskattades till 1/10 av det som kom ut i Tjernobyl.

Förvisso kan inte härden brinna som i Tjernobyl eftersom det inte är samma teknik med grafitstavar, så utsläppen kommer inte att se likadana ut. Om jag förstått det rätt, så ledde hettan i Tjernobylbranden till att röken steg till mycket hög höjd och att det var därför den spred sig ända upp till oss i Gävle.

Det som verkar hända är att ånga och rök kommer ut lokalt i Fukushima. Om vindarna är olyckliga sprids radioaktiviteten ut huvudsakligen i närområdet, men det verkar som det ofta blåser från väster och mycket radioaktivitet kommer därför att hamna i havet (se grafik).

Om man tittar på min räkneövning nedan, så finns det på sina platser redan strålning nog i evakueringszonens utkanter, för att man ska uppnå rekommenderad årlig dos på mindre än en vecka.

Jag har ju också försökt förklara att strålningen inte sprider sig jämt, dels beroende på vindar, men att den också med ett "jämt" nedfall naturligt koncentrerar sig till dammar, sammanblåsta högar av löv och annat material som anhopas på naturlig eller konstgjord väg.

Vad vi utifrån IAEA och strålningsrapporterna från omgivningen kan vänta, är att det kommer att fortsätta läcka radioaktivitet i Fukushima, men inte i "spikes" som när radioaktiva gaser som ansamlats i reaktorbyggnaderna plötsligt kommer ut samtidigt, som i samband med vätgasexplosionerna. Förhoppningsvis kan det fungera att arbeta kortare stunder på plats för kärnkraftsarbetarna utan att de får för mycket strålning, men kanske är det livsfarligt.

-'-'-'-'-'-'-'-

Vad vi har att vänta är ungefär som en pyspunka på en cykel där man samtidigt försöker pumpa in luft. Det kommer att fortsätta läcka radioaktivitet ett tag till. Två reaktorer har inneslutningar som befaras vara skadade. En kyldamm har så kraftig strålning att arbetarna måste vara på mycket stort avstånd för att försöka fylla den.

Dessutom har man pumpat in saltvatten i de flesta anläggningar, och bränslet har dessutom delvis smält. Detta innebär att INGEN av anläggningarna kan repareras. Det som måste repareras är att få till stånd en fungerande cirkulation i kylsystemen, kontinuerlig kylning, helst lagning av reaktortankarna (om de har skador, men hur det skulle kunna gå till anar jag inte), och sen att man bygger en sarkofag över hela eländet, precis som i Tjernobyl.

Det man redan kan ana sig till när det gäller omgivningen, är att det är tveksamt om 3-mil zonen räcker. Man måste sätta upp mätare för att studera den lokala spridningen av radioaktivitet. Det är dessutom högst troligt att stora delar av det lokala omlandet kan bli obeboeligt på lång sikt.

Om man beaktar både det fruktansvärda elände som jordbävning och tsunami förde med sig, och den långsamma radioaktiva nedsmittning av Fukushimaområdet som pågår, så tycker jag att vi borde erbjuda oss att ta hand om några 10-tusen flyktingar från Japan här i Sverige, till dess det eventuellt går att flytta tillbaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar