torsdag 10 februari 2011

Familjehemskollen

Nu börjar det på allvar med uppdraget i Sociala Barn och Ungdomsnämnden i Uppsala.

Det låter väldigt bra att vår ordförande Folkpartisten Anders Aronsson är angelägen att vår uppföljning av vården i familjehemmen är noggrann och berör alla aspekter av familjehemsvård. Han skriver om detta på sin blogg.

Jag ska försöka lära mig mer om hur vi i samarbete med tjänstemännen ska lägga upp detta på ett smart sätt och dessutom tänker jag driva att vi så långt som möjligt skriver in i upphandlingarna uppgifter som ska följas upp regelbundet av familjehemmen och HVB hemmen själva. Detta bör ju ge våra egna tjänstemän viss lättnad.

Kanske skulle man ha någon dag där man diskuterade mätbara indikatorer med tjänstemännen (om nu inte redan alla sådana är kända?).

En sak som jag uppfattar kan utvecklas "hos oss" är hur vårdplaner formuleras på ett sätt som gör dem lätta att utvärdera.

Sen har vi ju förebyggande åtgärder där vi i SBN har ett stort ansvar.

Läs gärna nedersta "rutan" i Barn och Ungdomspolitiska programmet för Uppsala som handlar om allt vi ska förebygga. Förkortningen SBN är vi.

Det ska säkert bli roligt med detta nämndarbete. Här kan ju inte finnas annat än Goda Viljor från något parti!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar