fredag 19 november 2010

Vill man ha mindre utav ungdomsbrott? Ta i med mjukhandskarna!

Emellanåt så utmålas ungdomsbrottsligheten som ett gigantiskt bekymmer och det kommer rop om hårdare tag och att samhället måste sätta gränser ...

Nåväl, vad kan man nu vilja när det gäller ungdomsbrottslingar, rimligtvis att det sker färre brott och att ungdomar som begått brott slutar med detta och inte fastnar i brottslighet.

Hur är det nu med brottsligheten ... minskar den eller ökar den kanske? Enligt senaste NTU (Nationella trygghetsundersökningen) har en viss minskning skett av andel av befolkningen som utsatts för brott.

Unga personer är en grupp som speciellt OFTA utsätts för brott:

1,3 procent av befolkningen utsätts för 54 procent av alla brott som begås mot enskild person. I några grupper är utsattheten för vissa brottstyper särskilt hög, till exempel uppger unga män 16–24 år hög utsatthet för misshandel (10 %), unga kvinnor 16–24 år hög utsatthet för hot (8 %) och ensamstående med barn hög utsatthet för trakasserier (10 %).
Om man nu ska börja fundera kring detta med unga som begår brott, så kan man först kanske begrunda frågan om det faktum att unga lagförs, gör att de slutar med brott?

Statistiken från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) visar att bland samtliga personer som lagförts för brott har 20-25% återfallit i brott inom 1 år (åren 1994-2004) och 32-39% inom 3 år.

Ålder ............................Samtliga............15-17 år...........18-20 år............21-24 år

Återfall inom 1 år............20-25%...............21-25%...........22-27%..............20-28%

Återfall inom 3 år...........32-39%...............35-40%..........36-44%..............32-43%


Ovanstående tabell tyder ju på att "lagföring" eventuellt tycks ge en preventiv effekt på sådär 60% av de unga som lagförts, vilket kanske inte kan anses alltför imponerande.

En intressant analys från Campbell collaboration heter Formal System Processing of

Juveniles: Effects on Delinquency


Om målet med analysen och kriterier för att inkludera studier skriver man följande:

OBJECTIVES

Our objective is to answer the question: Does juvenile system processing reduce

subsequent delinquency?

CRITERIA FOR INCLUSION OF STUDIES

To be eligible, studies had to: (1) use random or quasi-random (e.g., alternation)

assignment to allocate participants to conditions; (2) include only juvenile

delinquents ages 17 and younger who have not yet been “officially adjudicated” for

their current offense; (3) assign such participants to juvenile system processing -- or

to an alternative non-system condition; (4) include at least one quantifiable outcome

measure of criminal behavior; and (5) be reported through July 2008 (without

regard to language).

Och resultatet av analysen sammanfattas såhär:

MAIN RESULTS

The studies included 7,304 juveniles across 29 experiments reported over a 35-year

period. Juvenile system processing, at least given the experimental evidence

presented in this report, does not appear to have a crime control effect. In fact,

almost all of the results are negative in direction, as measured by prevalence,

incidence, severity, and self-report outcomes. The results are not uniform across

every study; one important moderating variable is the type of control group. Studies

that compared system processing to a diversion program reported much larger

negative effect sizes than those that compared it to “doing nothing.

AUTHORS’ CONCLUSIONS

Based on the evidence presented in this report, juvenile system processing appears

to not have a crime control effect, and across all measures appears to increase

delinquency. This was true across measures of prevalence, incidence, severity, and

self-report. Given the additional financial costs associated with system processing

(especially when compared to doing nothing) and the lack of evidence for any public

safety benefit, jurisdictions should review their policies regarding the handling of

juveniles.

Alltså, som jag förstår resultatet så sker det ingen minskning av kriminella beteenden hos ungdomar som döms, snarare ÖKAR det deras brottslighet.

Om man alltså vill undvika att ungdomar hamnar i en karriär av brottslighet (med upp till 40% återfall enligt ovan) tycks det alltså mer effektivt med MINDRE av åtgärder och straff, än mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar