tisdag 23 november 2010

Och så var det olaga hot och ofredande ...

Min nedräkning fortsätter ...

Är det verkligen mer och grövre brottslighet vi fått i Sverige ... eller vad är det som händer?

Nästa större tydliga ökning i antal anmälningar som jag hittat handlar om "olaga hot" och "ofredande".

I senaste beräkningen var jag ju nere på att det skett en ökning av brottsligheten från 2005-2009 från 13 063 - 13 373 brott om man räknar bort klotter och narkotikainnehav och eget bruk.

I nedanstående tabell från BRÅ framgår att det mellan dessa år skett en ökning om 52 brott/ 100 000 personer när det gäller "olaga hot" och att det också skett en ökning med 148 brott / 100 000 innevånare när det gäller ofredande. Om man drar ifrån även dessa två brottskategorier (200 brott totalt) så är ökningen nu nere i en ökning från 13 063 - 13 173 brott / 100 000 innevånare från 2005 - 2009, alltså en ökning på 0,8% av brottsfrekvensen.

(Jag vet nu inte vad "olaga hot" och "ofredande" står för, och om det är vad den organiserade brottsligheten sysslar med? men det vore spännande att veta).


Anmälda brott
År
20052006200720082009
Antal/100 000 invAntal/100 000 invAntal/100 000 invAntal/100 000 invAntal/100 000 inv
Hela landet
Totalt antal brott1 241 84313 7531 224 95813 4901 306 32414 2801 377 85414 9371 405 62615 101
Olaga hot45 21150146 14750848 57053150 51154851 494553
Ofredande32 17135634 59938139 31443043 54747246 900504


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar