måndag 11 oktober 2010

Omöjlig politik ... á la DN

DN tror att det inte finns något politiskt lyckligt slut på sjukförsäkringsfrågan i dagens ledare.

Nehej, det kan det ju inte finnas (för regeringen alltså) eftersom hela reformen var hafsigt genomförd utan att man tagit hänsyn till vad remissinstanser sagt om problemen med den.

Reformen var felaktig, och genomförd utan att man gjort någon vettig analys av eventuella problem med sjukförsäkringssystemet. Nu när människor har slutat skämmas för att de är sjuka och "kommer ut" visar det sig att de systemfel remissinstanserna förutsade, också har inträffat. Det är inte fråga om "enskilda fall" utan om ett helt system.

Gör om, gör rätt, borde vara det enda rimliga.

Men si, nu är det prestige. Det finns för Alliansen inget lyckligt slut på frågan för Moderaterna kommer ALDRIG att backa trots de negativa effekterna.

Vad gör då samvetsömma socialliberaler som eventuellt fortfarande råkat rösta på Alliansen? Jo de protesterar lite lamt (som Barbro Westerholm och Birgitta Rydberg). Men tyvärr, damer, tiden är förbi när folkpartiet var socialliberalt. Nu är det nyliberalismen som gäller ...

... när det inte är lite halvrasistisk populism (burkaförbud) eller flörtar med religiösa och konservativa (kristendom i skolan).

(Uppdaterat. Det tycks finnas någon enstaka moderat med lite hjärnceller kvar och kanske dessutom med ett inte helt förhärdat hjärta, även om det inte framgår tydligt av denna "rationella" bloggtext. exemplet är Kent Persson (m).

Felaktigheterna i det nya systemet är för stora och för grova för att accepteras av väljarna. Var och en vill att systemet ska vara rättvist. Den som är svårt sjuk ska ha ersättning. Den som är frisk ska arbeta och däremellan ska man kunna jobba efter sin förmåga. Just detta är avsikten med den nya sjukförsäkringen och jag med många tycker det är rätt. Nu gäller det att rätta till felaktigheterna och det i sig är en svår resa att göra. )


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar