fredag 8 oktober 2010

Om det värsta händer ...

Av allt att döma är jag (än så länge) en ekonomisk vinnare ... med stor bismak.

Jag har ett hyggligt välbetalt jobb. Jag har minimal fastighetsbeskattning och jag har ingen förmögenhetsskatt.

MEN jag har tre vuxna barn som alla tre har bostadsbekymmer, som behöver trygga och skapligt välbetalda jobb så de har råd att bo mm. och som dessutom (skulle jag vilja) hade trygghet i händelse av att de blir arbetslösa eller (gud förbjude) på något sätt skadas, eller blir sjuka.

Och hur skulle det bli för mig själv om jag skulle få en stroke imorgon dag?

Låt oss säga att det blev för mig som för den kollega till socialförsäkringsministern Ulf Kristensson, som fått en hjärnskada och inte klarar att läsa breven från försäkringskassan för att hon mår så dåligt.

Ja, i två år (är det väl?) skulle jag få full sjukpenning.

Dag 2-14 skulle jag få 80% av lönen. Efter 8 dagar skulle jag behöva visa läkarintyg.

Efter 15:e dagen bedömer försäkringskassan om jag är sjuk nog, och sen kan jag få sjukpenning i 364 av 450 dagar = 15 månader.

Sjukpenningen är 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI. Den sjukpenninggrundande inkomsten kan högst vara 7,5 gånger av ett prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet för år 2010 är 42.400 kr. Det har SJUNKIT från år 2009 med 400 kronor enligt SCB.

Alltså - det mesta man får tjäna är 7,5 x 42.400 kr / år (för att få max sjukpenning) = 318 000 kr

318 000 kr = en månadsinkomst på 26 500 kronor.

Detta gör att den maximala sjukpenningen man kan få ut (före skatt) är 80% av 26 500 = 21 200 kr.

Då gäller det bara att räkna ut skatten:

Hade mina 21.200 kr varit lön, jag bott i Uppsala och varit med i kyrkan hade jag fått ut 16.239 kronor om jag varit frisk.

Men om jag nu råkar vara sjuk får jag istället ut 1444 kr mindre och det som jag skulle ha att leva på vore 14 795 kronor. Väl att märka. Detta är det MAXIMALA man kan få ut om man blir sjuk.

För min del skulle det betyda att jag skulle leva på lite drygt halva nuvarande nettolönen.

Efter 364 dagars sjukdom så kan man få förlängd sjukpenning till 550 dagar = AKA stupstocken. Den förlängda sjukpenningen är 75% av SGI = 19875 kr (maximalt)

Hade detta varit lön hade jag fått ut 15311 kr - men eftersom en sjuk inte får jobbskatteavdrag skulle jag istället få ut 13949 kronor efter skatt. Detta är alltså MAXIMAL ersättning. I mitt fall är jag nu nere på ungefär hälften av vad jag nu får ut.

Efter 550 dagar kan jag få förlängd sjukpenning "i undantagsfall" ...
  • om du vårdas på sjukhus eller har en sjukdom och får omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus
  • om du riskerar att allvarligt försämras i din sjukdom om du arbetar eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Man kan också få förlängd sjukpenning i vissa fall om man på grund av sjukdom fått sådan avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan att orientera sig att man inte kan tillgodogöra sig information.

Nåväl, låt oss nu anta att jag bara har en allvarlig hjärnskada men jag vårdas inte på sjukhus, jag kommer kanske inte att försämras om jag deltar i ett program, och jag har viss verklighetsuppfattning så jag förstod informationen. Då ska jag delta i arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen, och då får jag aktivitetsstöd. Detta pågår som längst i tre månader och därefter hänvisas jag till Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

Först ska man då som leta sig fram till arbetslivsintroduktionen på arbetsförmedlingens webbplats, och det är inte lätt.

Om man inte uppfyller villkoren för a-kassa får man 223 kr / dag i aktivitetsstöd om man deltar i ett program på heltid.

= 223 x 22 (ersättningsdagar på en månad) = 4906 kronor.

Om jag nu uppfyller villkoren för a-kassa på grund av att sjukskrivning räknas som överhoppningsbar tid (och jag snällt betalt a-kassa hela tiden) så kan jag få a-kassa vilket är 680 kr / dag vilket är den MAXIMALA ersättningen (680 kr x 22 dagar = 14960 kr --- vilket efter skatt blir 11 870 OM man har jobbskatteavdrag men 10 812 kronor om man är arbetslös.

(Vid detta laget är min inkomst nere i sådär 40% av min nuvarande nettolön).

Om jag efter tre månader bedöms som sjuk kan jag få sjukpenning igen dock. ... blir det sen en andra vända till arbetsförmedlingen kan man ju undra?

Att bli allvarligt sjuk och skadad innebär för mig alltså att jag skulle få leva på mindre än halva min nuvarande nettolön, och det vore tufft, med tanke på priser på boende mm. Dessutom skulle min ålderspension sjunka avsevärt eftersom inbetalningarna skulle ligga mycket lägre än nu.

Jag tänker INTE gilla läget!


1 kommentar:

  1. eva
    välkommen till min verklighet. Naturligtvis går det inte. Dessutom innebär sjukdom ofta behov av medicin, läkarbesök och annat som kostar. Har du svårt att förflytta dig själv så grattis, här kommer fler kostnader. För att inte tala om städhjälp, hemvård och extra kostnader när du behöver hjälp med allt det där andra som fysiskt friska klarar.Nej pengarna räcker inte så det är bara att säja adjö till ev sparade pengar,egenägt boende och andra tillgångar.SEN kan du få sk försörjningsstöd dvs socialbidrag och hela din tillvaro har slagits i spillror.Detta är vad sjuka förtjänar enl alliansen.

    SvaraRadera