fredag 29 oktober 2010

Kvalitetsregister - ja tack, men kan det finnas problem?

I DN skriver SBU om värdet av kvalitetsregister, och Ja, jag tror verkligen på värdet av dessa.

Trots detta kan det kanske finnas problem med kvalitetsregister också.

Kan man göra det obligatoriskt att de delar av sjukvården som har privata aktörer deltar i kvalitetsregistren? Kanske det finns verksamheter där man helst inte vill kvalitetsgranskas så noga?

Om man nu tar detta med höftledsproteser (som säkerligen fungerar utmärkt), kommer privata aktörer att vilja vara med i detta register med sina patienter? De kanske vill välja "billigare modeller" än den som givit minst behov av protesbyte? I deras affärsmodell så är det kanske inte så viktigt att proteser håller så länge som möjligt då fler protesbyten borde betyda mer pengar och därmed maximera vinsterna?

Som en jämförelse, om jag inte minns fel rapporterades det rätt nyligen att just "billighetsalternativ" vanliga när de gällde tandproteser, och att just dessa billiga proteser gav upphov till stora problem.

Sen kan man ju fundera över effekterna om allmänheten ska ha tillgång till dessa kvalitetsregister. Då kanske det uppstår problem med att få patienter att pröva nya metoder. Det är ju inte givet att de proteser som är de bästa nu, för evigt kommer att vara de bästa. Men ur ett patientperspektiv kanske det kan kännas konstigt att inte erbjudas exempelvis den protes som man för tillfället känner till fungerar bäst.

Lika så kan det bli självselektionsproblem om patienterna har tillgång till register över "de bästa" klinikerna när det gäller behandlingsresultat. Man kan då räkna med att patienter med de bästa resurserna kommer att vara aktivast när det gäller att välja kliniker och metoder, med påföljd att dessa kliniker kanske får ovanligt "friska" patienter redan från början, och att deras "goda" resultat därför kan vara mer skenbara än verkliga?

Hur ska sådant hanteras?

Jag tycker alltså spontant bra om tanken med kvalitetsregister, men det är viktigt att på djupet diskutera eventuella problem med dem också, inte minst nu när delar av vården privatiseras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar