onsdag 13 oktober 2010

DN nyktrar till

Ja, så när vi nu alla är på den sjunkande skutan så nyktrar plötsligen DN till och börjar inse vissa problem i Alliansens Sverige.

Hanne Kjöller säger att:

Marknadsekonomin har sina begränsningar inom apoteksområdet, på samma sätt som inom sjukvårdsområdet. Det är tydligen lättare att vinna val på att göra delvis onödig vård mer lättillgänglig än att satsa på att tonåringar med förvärvade hjärnskador ska få en adekvat och långsiktig rehabilitering (se DN 7/10). På motsvarande sätt är det som ung och frisk lätt att förtjusas över en reform som gjort det ännu lättare för bakfulla storstadsbor att på nära håll välja och vraka bland en miljard kulörta förpackningar med huvudvärkspulver.


Så sant som det var sagt kära Hanne, men det var så dags! Längre ner redogör hon för vad hon fått veta när hon ringt till tre patientföreningar, där medlemmarna hos två av tre upplevt problem:

Riksförbundet för hivpositiva har inget att invända, medan Hjärt- och lungsjukas riksförbund säger att de har fått signaler om att deras medlemmar kan få vänta i flera dagar på att få sin medicin.

Riksförbundet för stomi- och reservoar opererade har dessutom skrivit om problemen i sin medlemstidning. Vissa apotek, berättar Bo Karlsson från förbundet, hävdar till och med att de inte har någon skyldighet att hjälpa till att få fram läkemedlet.

Hanne framför slutligen i god nyliberal anda att ansvaret tycks ligga på kunderna ...

En slutsats som i alla fall går att dra är att systemet inte kommer att fungera om inte kunderna känner till sina rättigheter.
Det är tydligen de sjuka som ska bråka för att få den service som de har rätt till.

-'-'-'-'-'-'-'-

Även i dagens huvudledare så framgår det att DN tycks ha läst Alliansens budget och konstaterar att Alliansen i stora drag vill ingenting vilket tidigare framgick i Alliansens valmanifest.

Den budget som Anders Borg lade på riksdagens bord i går präglas av en bedräglig gilla läget-attityd. Så länge intäkterna och kostnaderna går ihop och överskottsmålet nås är Borg nöjd. Hans reformambitioner för de närmaste fyra åren är ytterst modesta.
(Ytterst modesta är ett understatement utan like, ett lustigt exempel är att Alliansen skickar 5 miljoner till Operan att renovera för, när renoveringsbehovet är 500 miljoner. Detta gör att renoveringen med nuvarande takt kan förväntas ta 100 år).

DN verkar (kors i taket) införstådd med att de Röd-Gröna har många kloka förslag som borde förverkligas:

I själva verket medför försiktigheten att viktiga förändringar av skatter, socialförsäkringar, arbetsmarknad och finansiering av välfärdstjänster skjuts på framtiden, trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet under gårdagens riksdagsdebatt visade ett intresse för att delta i blocköverskridande samtal.
DN upprörs med rätta också över den styvmoderliga behandling som forskningsfrågor, som ju borde vara framtidsfrågor fått i den nya regeringen:

Och den kanske viktigaste framtidsfrågan av alla – forskning och högre utbildning – har efter valet slarvats bort av regeringen. Numera är den ett litet sidofack i utbildningsminister Jan Björklunds orimligt tunga portfölj.

Men det var ju så dags det för DN att komma med kritik. Har man tagit fan i båten får man ro den i land kära DN. Ni har trumpetat Alliansens lov hela valrörelsen ytterst framgångsrikt, så då känns ert nuvarande tillnyktrande lite patetiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar