lördag 16 oktober 2010

Bravo Henrik Berggren DN - Högskolor är inte dummare än gymnasister

Som minnesgoda läsare av min blogg och av DN noterat så följer jag med intresse (numera via nätet) hur DNs ledarredaktion har gått över till att ägna sig åt det press borde ägna sig åt ... nämligen granska makten.

I valrörelsen nöjde sig DN med att vara Alliansmegafon, men nu när man fått vad man "velat" tycks man inse att långt ifrån allting är gott och väl i Alliansens Sverige, och det dyker upp riktigt kloka inlägg, idag om högskolorna.

Henrik Berggren skriver om den intressanta konflikt som uppstår när man från regeringen talar om "självständiga högskolor" men ändå försöker hitta metoder att styra dessa...

Nu försöker nästa borgerliga regering. Och återigen är det mycket tal om att stärka självständigheten. Denna gång ska dock styrningen bli kvalitativ.

Någon som märkte den inbyggda motsägelsen?

Detta i motsättning till tidigare system:

Då skapades en modell för resurstilldelning till högskolan som var knuten till hur många poäng studenterna tog. Det föregivna motivet var att högskolan skulle få mer självständighet. Vi betalar, ni levererar examinerade studenter – i övrigt lägger vi oss inte i, var statens hållning.

Högskolans företrädare är dock inte dummare än högstadieelever och gymnasister i att genomskåda betygssystem:

  • Är det så att ett utvärderings och resurstilldelningssystem syftar till att spotta ut studenter i mängd, nog kommer högskolorna att leverera studenter i mängd.
  • Är det så att ett utvärderings och resurstilldelningssystem syftar till att studenterna ska skriva högklassiga självständiga arbeten, nog kommer de att skriva sådana. (Frågan är bara vad som händer med den övriga utbildningen?)
Eftersom jag under många år hållit på med handledning och organisation av självständiga arbeten vågar jag mig på vissa förutsägelser:

  1. Studenterna kommer att få mer undervisning i forskningsmetodik och mer tid för handledning (vilket givetvis är bra om det inte går ut över den tid som ägnas åt övrig undervisning).
  2. Examinationerna kommer att bli avsevärt hårdare och det kommer att bli svårt att få igenom uppsatser.
  3. Detta kommer att leda till examinationsinfarkt inom vissa utbildningar, exempelvis lärarprogrammet. Handledarna kommer att dels handleda "aktuella" studenter, dels få ägna tid åt studenter som inte nått upp till stipulerad nivå på avsedd tid.
Varsågod ... framtiden i ett nötskal.

(Att förre Universitetskansler Anders Flodström avgick hastigt och lustigt beroende på kontroverser med regeringen angående det föreslagna utvärderingssytemet berodde säkerligen på att han insåg det föreslagna systemets problem.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar