fredag 15 oktober 2010

Blog Action Day 2010 - Vatten Vatten Bara Vanligt VattenNej, jag är inte djupt kunnig om detta ämne, men jag har fått lite info, och fallet är att en miljard människor på jorden saknar tillgång till rent vatten. Vattenfrågor berör oss alla och vår livsstil. Vi kan göra insatser för att öka tillgången till rent vatten och för att minska vår egen personliga konsumtion och förorening av vatten (i västvärlden).

De fakta som jag fick från organisationen Blog Action Day ger ytterligare ett antal obehagliga fakta som att 38 000 barn under 5 år dör varje vecka för att de inte får rent vatten och lever under ohygieniska förhållanden. Ett sätt att försöka minska detta problem är att donera till organisationer som arbetar med att bygga brunnar. Själv har jag ett högt förtroende för Rädda Barnen som gör många vettiga saker för att minska barnadödligheten.

Andra problem med vatten är att vi (även Sverige) släpper ut mängder av avfall i vatten som förorenar och skapar problem. Ett gammalt problem är kvicksilver, som exempelvis kommer från fossila bränslen, tandamalgan och termometrar. Även om vi inte längre släpper ut lika mycket kvicksilver så sker det inte självklart någon tydlig och snabb minskning av kvicksilvret i naturen.

På samma sätt innebär läckage av kväve och fosfor problem för Östersjön genom att det göder cyanobakterier och ger algblomning. I den rapport jag länkat till förklaras att det är svårt att binda fosfor i östersjön av kemiska skäl, och att det därför tar lång tid innan halterna kan minska. Även om vi tillför mindre och mindre fosfor (enligt rapporten 34 500 ton/år gentemot det totala innehållet i Östersjön som är 10-20 gånger högre) så binds alltså fosforn sakta och därför kommer det att ta tid innan algblomningsproblemen minskar.

En liten insats som var och en i Sverige kan göra och som sparar pengar och miljö är att börja dricka kranvatten istället för flaskvatten. En liter kranvatten kostar omkring 1,5 öre medan en liter buteljvatten kostar 16 kronor. Flaskvattnet är därför omkring 2000 gånger dyrare (siffrorna är från 2007 men jag tror inte det ändrat sig så mycket). Till detta kommer den koldioxidpåverkan det innebär att köra vattenflaskor hit och dit över landet. Att använda kranvatten är alltså en bra affär både för miljön, för klimatet och för en själv.

Om man som jag gillar bubblor i vattnet kan man skaffa en kolsyremaskin och bubbla sitt kranvatten. Även om miljöpåverkan ökar något så blir det mycket mycket mindre transporter som måste ske.

Ytterligare en åtgärd för att förbättra tillståndet i havet som man kan jobba för helt privat är att försöka minska sin privata användning av plastpåsar och annan plast. Tyvärr är det inte bara i Stilla Havet som det kluckar omkring mängder med plast utan samma problem finns i våra svenska vatten. Att stoppa detta är ett gemensamt uppdrag för oss konsumenter och givetvis för myndigheterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar