måndag 27 september 2010

Varför vann Alliansen valet och varför förlorade Sossarna så stort?

I dagens DN resonerar huvudledaren om att Socialdemokratin mår bäst när det finns något att fördela ... och med tanke på att Alliansen just fördelat ut 100 miljarder främst till dem som har det bäst ställt så tycks det ju finnas något ...

I gårdagens DN verkar DN förespråka att vi ska samordna vår budget med Europa ... så då är det kanske inte så konstigt om vi får se en "harmonisering" av vår generösa välfärdspolitik med de hårdare villkor som råder på kontinenten ...

Någonstans bland ledarna i dagens DN (men jag hittar det inte just nu) nämndes att Alliansen vann på grund av att deras ekonomiska politik upplevdes som mest trovärdig.

Jag tror detta ligger nära sanningen. Anders Borg upprepade flitigt sitt mantra i slutet av valrörelsen att "Sveriges ekonomi går bättre än förväntat" ... och detta gav ju hopp förstås. (Snarare borde man ju ifrågasätta Anders Borgs sätt att beräkna, eftersom ju både konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting påstått samma sak.)

I tidningen Focus jämfördes någon vecka före valet Borg med Östros. Bägge finansministerkandidaterna verkade enligt focus ha skolats i den nyliberala ekonomiska andan med budgetbalans som enda ledstjärna. Detta i motsats till Keynes ekonomiska tänkande som exempelvis innebar att staten i arbetslöshetstider skulle investera i infrastruktur och stimulansåtgärder. Eftersom den socialdemokratiska finansministerkandidaten OCKSÅ tycks ha avfärdat Keynes tänkande, så fanns inte så mycket alternativ att erbjuda när det gällde ekonomin.

Den nyliberala ideologin har tron att när det regnar på prästen skvätter det på klockaren. Att när de rika får det bättre sipprar pengar ner också till de fattiga. Av allt att döma är detta en felaktig teori. Klyftorna ökar i samhället och det kompenseras inte av att det skulle sippra i någon större utsträckning.

När man har en sådan teori så tror man att exempelvis jobbskatteavdrag kan skapa jobb. Detta skulle alltså ske därför att 1) Arbetslösa blir villiga att ta jobb till lägre lön. 2) De som arbetar kan tänka sig lägre löneökningar. (Och att bägge dessa faktorer gör att fler kan anställas).

Att "skattesänkning" är en ineffektiv metod för att skapa jobb framgår tydligast om man tänker kring restaurangmomsen (som bägge blocken ville sänka). Där gjorde Alliansens beräkningar klart att sänkningen skulle skapa jobb som skulle kosta 700.000 kr per jobb. Detta borde räcka till två anställda med måttlig lön om man gav dem pengar direkt i handen ...

På samma sätt har Alliansens generella sänkning av arbetsgivaravgiften för alla under 26 givit en slant i handen på alla arbetsgivare som ÄNDÅ hade yngre personer anställda. Som McDonalds som fått cirka 130 skattemiljoner enligt beräkningarna. Detta är alltså ungdomar som redan jobbade där.

Arbetslösa har vad jag förstår inte längre möjlighet att få beredskapsjobb som vid tidigare lågkonjunkturer. Istället har aktiviteter för FAS3 långtidsarbetslösa uppstått där arbetsgivarna skapar speciella arbetsplatser och får MER BETALT för att hålla arbetslösa sysselsatta än vad de arbetslösa får i dagersättning att leva på. På dessa FAS3 jobb så sysslar man exempelvis i "jobbfabriken" med att skriva en bok om sig själv eller att göra multimediapresentationer.

Forna tiders beredskapsjobbare gjorde viktiga insatser i vård och omsorg exempelvis, insatser som nu alltså inte görs.

-'-'-'-'-'-'-

En ekonom som tänker lite icke-nyliberalt är Nobelpristagaren i ekonomi Paul Krugman, och man kan läsa hans blogg här.

Rekommenderas också Naomi Klein, författare till Chockdoktrinen.

Hållplats Hådén skriver ibland om exempelvis privatiseringar.

Motvallsbloggen är alltid bra och Kerstin har korrekta insikter om sossarna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar