onsdag 22 september 2010

Vårdens dilemma

När det gäller "privatisering av vården" tror jag att vi i vissa fall har hamnat lite snett i diskussionen.

Det som än så länge sker är inte "privatisering" av kostnaderna, för de faller fortfarande på skattebetalarna. Vi har med Alliansen vid rodret fortsatt socialisering av kostnader och privatisering av vinster.

Alltså, problemet är ännu inte att folk i någon större utsträckning "köper sig före" i köerna.

Problemet är att den privatiserade vården DRÄNERAR den offentliga vården på resurser.

Det som huvudsakligen privatiseras är behandlingar som går snabbt och lätt och som kan rationaliseras. Sådant är exempelvis ögonlaserbehandling, höftledsoperationer, vaccinationer och okomplicerad mödravård. Alltså, verksamheter där man kan göra vinster.

Det som är komplicerat och långvarigt tenderar att finnas kvar i offentlig regi. Exempelvis brännskadevård, neurokirurgi, cancerbehandling och demensvård.

Man kan ju kan kanske se det som att samhället överkompenserar de privata vårdgivarna med följden att de offentliga får slåss med ständigt krympande resurser.

Jag har saknat detta fokus i den politiska debatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar