fredag 24 september 2010

Miljöpartiet och de rödgröna?

Jag gillar det rödgröna samarbetet. Jag tycker det har tillfört ett fokus på viktiga frågor för miljöpartiet, solidaritetsfrågor.

Men, om man fortsätter samarbetet (och det tycker jag alltså vore bra) kanske man skulle kunna utfästa att våra tre partier ämnar bilda regering nästa val, men i mellantiden så kunde man kanske fokusera lite mer, var och en för sig, på sina kärnfrågor.

Jag föreställer mig att det vore bra om Socialdemokraterna fokuserade på arbete och arbetsmarknad, välfärdssystem och ekonomi. Är det inte dags att våga damma av Keynes nu när vi har massarbetslöshet och våga säga att beredskapsjobb i offentlig sektor är bättre än FAS3 jobb där man gör multimediapresentationer? Om ett antal av FAS3 personerna blev ett par armar extra i äldrevården, kanske gamla människor på institutioner skulle kunna få komma utomhus lite oftare? Om instegsjobben fanns på skolorna som skolvärdar, kanske vi skulle minska mobbningen? Om vi utnyttjade arbetslösheten till att investera i infrastruktur och bostäder, skulle vi både bli grönare och kunna bygga bort bostadsbristen (och bostadsbubblor)? Om vi får ett människovärdigt system för rehabilitering så kan vi stänga ner stupstocken i sjukförsäkringssystemet?

Jag föreställer mig också Vänsterpartiet är ett parti som klippt och skuret för att syssla med frågor som rör socialpolitik. Hur utformas en politik som minimerar riskerna för brott och maximerar chanserna till rehabilitering för brottslingar? Hur ska vi lyckas minska hemlösheten? Hur ska den offentliga sjukvården garanteras rimliga resurser och hur ska upphandling av privat sjukvård värderas? Hur ska skolor och förskolor ge barn kunskaper i världsklass och bästa sociala träning? Hur ska segregationen i boende och skolgång brytas? Hur ska vi förstå och hantera den psykiska ohälsan i samhället?

Och Miljöpartiet, ja, vi är som klippta och skurna att syssla med miljöpolitiken givetvis, med hälsobefrämjande åtgärder, med djurrättsfrågor, med jord- och skogsbruk och med näringslivsfrågor, eftersom ett framtida grönt samhälle kräver ett förändrat näringsliv. Vi måste arbeta för att människor ska slösa och konsumera mindre och återbruka mer. Vi måste satsa på kultur, idrott och fritid för att människor ska få ett rikt och gott liv i sin närmiljö. Vi måste satsa på teknikutveckling så att vi kan fortsätta globaliseras via internet exempelvis, men samtidigt minska riskerna för integritetsintrång inte minst från staten. Vi måste också förändra våra system för resande och transporter för att möta de globala utmaningarna.

Om våra partier nu får 4 år på sig att i fokusera på dessa våra kärnfrågor och dessutom utveckla samarbetet för att få en god helhet för det röd-gröna alternativet, med en utrikespolitik och en övergripande ekonomisk analys, kan vi gå till val 2014 med visionärt, framtidsinriktat och solidariskt alternativ med en stark idé om vad som behövs i människors vardagsliv och i framtiden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar