torsdag 19 augusti 2010

Samhällsbärarna, sjukförsäkring - och Reinfeldt

Ekointervjun med Reinfeldt var intressant på många sätt. Bland annat fick man ju klart för sig att han säger nej till de utspel som Allianspartiledarna i övrigt kommer med. 7 nej på raken.

Det mest uppseendeväckande ur min mening är att Reinfeldt i denna intervju pekar ut en grupp som "samhällsbärarna" och denna grupp är personer som tjänar en bit över 30 000 kr per månad. 

Samhällsbärarna definierat alltså som höginkomsttagare ska få SPECIELLA skattelättnader eftersom de är just höginkomsttagare.

Ekots intervjuare frågade varför inte personer som undersköterskor eller sopåkare, som utför för samhället livsviktiga tjänster ska få komma med i denna förmånsklass när det gällde skatter, och varför, var lite svårt att förstå av Reinfeldts svar, ... förutom att de tjänade för lite.

Ekots intervjuare frågade också om hur han såg på att bara 2% av dem som slängdes ut från sjukförsäkringen fått någon form av jobb ... och detta tyckte Reinfeldt var ett lyckat resultat !!!

De 98% som överhuvudtaget inte kunnat komma i jobb utan bara fått sänkt inkomst (och högre skatt än oss som jobbar) är förmodligen inte lika lyckliga.

Ska svenskarna verkligen välja 4 år till med denne man som slåss för de välbeställda och är cynisk mot de utsatta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar