lördag 21 augusti 2010

Ett litet PS

I dagens DN fanns också en liten text om sjukskrivningstalen och om förtidspensioneringarna där det påpekades att dessa hade börjat sjunka långt innan den sittande regeringen tillträdde och att en viktig orsak till det minskade antalet förtidspensioneringar var att 40-talisterna istället får ålderspension. (Detta besvarar en fråga jag ställde i en bloggpost för någon dag sedan).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar