onsdag 14 juli 2010

Varför inte kärnkraft ...

Bedriver en liten kommentarsdiskussion med en kärnkraftsförespråkare och han undrar hur jag kan tro att man kan avveckla kärnkraften och om varför jag vill bli av med kärnkraften ...

Klipper därför upp svaren från den kommentaren hit för att de kan vara av mer "allmänt" intresse:

---- Om hur fort man kan avveckla kärnkraften i Sverige ...

1) Ja, jag tror 10 år är möjligt och rimligt.

---- Om hur det skulle kunna gå till ...

2) Låt oss räkna med marknadskrafterna. Om elen blir dyrare kommer fler människor att investera i alternativ helt privat. Energieffektivisering, isolering, privata kraftverk av typ vind, sol, vattenkraftverk. Om man kan sälja el när man producerar för mycket och köpa när man behöver, så blir detta mycket vettigt. Ytterligare en intressant aspekt är att eldrivna eller elhybridbilar kan utnyttjas som el-reservoirer när de inte används. 

Förenkla möjligheterna att sälja el utan en massa krångel och höj priset, så händer det grejer.

---- Om varför inte alternativen är utbyggda än ....

3) 1980 fanns mig veterligen inte ett enda vindkraftverk i Sverige. Jag var och tittade på nordens första vindkraftverk Tvind i Danmark på 70-talet och det var mycket märkvärdigt. Med tanke på att det inte funnits någon konkurrenssituation utan den dyra kärnkraften subventionerats med billig vattenkraft, så är dagens situation den man kunde vänta sig.

---- vilka är de oöverstigliga problemen med kärnkraft?

4) a) uranbrytning. Uranbrytning innebär enorma ingrepp i naturen eftersom uran förekommer i så låg koncentration även där det är "god" förekomst. Lakningsförfarandena innebär stora risker för förorening av grundvatten över långa tider. Restprodukterna efter lakningen utsätts för vittring (på grund av de syror som används för att lösa ut uranet) och detta innebär att ytterligare tungmetaller sprids i grundvattnet.

b) anrikning - som vi inte kan göra i Sverige, och som därför medför att uran skeppas hit och dit med risk för spridning av uranråvara till oönskade makter.

c) kärnkraftdrift - med åldrande reaktorer och många reaktorer så ökar risken att det skulle ske haverier (tänk på hur mycket Ringhals har varit avstängt). Det finns också risker med ett "förslappat" säkerhetstänkande som i Forsmark. Vi kommer aldrig ifrån den "mänskliga faktorn" som kan klanta till det. Ett stort utsläpp som efter en brand (som i Tjernobyl) innebär omedelbar död av stålning för ett stort antal växter och djur, ökad risk för cancer, ökad risk för missbildningar, stora områden förorenade för oöverskådlig tid där radioaktiva ämnen samlas punktvis (ex. vattenpölar och lövhögar) och anrikas i näringskedjorna.

5) förvar av olika längd, där exempelvis mellanlagringen är ett möjligt och mycket obehagligt tänkbart mål för terrorister som vill slå ut stora delar av landet för oöverskådlig tid, och slutförvaret som ska garantera att ingen kommer åt kärnkraftresterna under de närmsta 100 000 åren. (Plutoniumisotoper med halveringstid 24 000 år).


11 kommentarer:

 1. Eva, först låt mig säga att det är mycket trevligt och glädjande att du vill hålla en dialog om sakskäl. Detta är mycket uppfriskande. Tack för att du gör det. :)

  Över till sakskälen... du skriver: Ja, jag tror 10 år är möjligt och rimligt. [...] Om elen blir dyrare kommer fler människor att investera i alternativ helt privat. Energieffektivisering, isolering, privata kraftverk av typ vind, sol, vattenkraftverk.

  Exakt samma möjligheter hade vi från 1980... och tidigare.

  Jon Stewart är förvisso komiker och väldigt rolig, men detta stycke visar väldigt tydligt att vackra ord och löften i stilen "vi skulle kunna göra det med ny teknik", är inte värt något. Resultat är det som räknas.

  Som Anders Carlström konstaterade under riksdagsdebatten 17 juni: de rödgröna redovisar enbart ersättning för ca 10%(!) av den produktionsförlust som ett borttagande av kärnkraften innebär. Varför skall jag då blint lita på att detta du säger nu är den magiska silverkulan som löser allt och ersätter kärnkraften och det fossila - summa 265 TWh/år - på 10 år? Jag menar på att det är inte frågan om bara "optimism" längre... nu är det frågan om rena glädjekalkyler och önsketänkande, med gigantiska risker att de inte kommer att slå in.

  Vad händer om du har fel, och vi om 10 år fortfarande får minst 250 TWh från kärnkraft och fossila bränslen? Kan jag ställa dig mot väggen och tvinga dig ta ansvar för att du lurade mig att ta denna chansning? Jag tvivlar starkt på det, precis som att ingen av de som lurade oss 1980 nu finns att skälla ut för att de kastade hela frågan i vårt knä. Att säga "Det är nog fixat om 10-20-30 år" är att spela Hot Potato: alla ger löften, men ingen tar ansvar för att de inte infrias utan kastar på nästa person.

  Fool me once, shame on you... men jag tänker inte låta mig luras igen.

  Dessutom är frågan: vad i allt det du skrev ovan är skäl att förbjuda kärnkraft? Du vill fördyra elen bara för att försöka tvinga bort en dellösning... visst, det kanske är möjligt. Men inget i det är ett svar på varför man skulle göra så. "Det går" (vilket i sig är ett tvivelaktigt påstående, enligt argument ovan) är inte detsamma som "Vi måste".

  Du hävdar att uranbrytning är ett olösbart miljö-problem. Jag säger rakt ut att du har fel och att du går på den nidbild som kärnkrafts- och uranbrytningsmotståndare säljer.

  Enligt samma resonemang skall inte ett enda vindkraftverk byggas; inte en enda solpanel uppföras; inte en enda lågenergilampa tändas. Varför? För alla är de beroende av gruvbrytning och metallförädling. Alla har de samma problem med slagg och restprodukterna efter gruvbrytningen. Och alla kan de svartmålas lika mycket som uranbrytning.

  Men knäckfrågan var inte om det var ett problem, utan om det var ett olösbart problem. Och alla dessa sorters metallbrytning och har uppvisat många exempel på hur det är fullt möjligt att lösa. För uran går Canada och Australien i spetsen, med miljölagstiftningar lika hårda som vår, och de övervakande myndigheterna har inte sett skäl att stoppa gruvorna. Rapporterna från övervakningen och kontrollen av gruvorna visar att bolagen sköter sig enligt de krav som ställts på dem.

  Det unika med uran är att vi behöver så lite av det. En volym motsvarande en colaburk ger hela din familj el för resten av livet. Byt till ny teknisk (hur var det nu med optimismen?), och 10 till 20 familjer kan leva på den colaburken.

  Hur mycket vindkraft får du för en colaburks volym metall? Hur mycket solkraft? Hur mycket bilbatteri?

  Så nej, uranbrytning är absolut inte ett olösbart problem som du försöker hävda, speciellt inte när det uran vi redan har kan utnyttjas 10-20 gånger till, såvida ingen blockerar utvecklingen av kärnteknik.

  (forts. följer)

  SvaraRadera
 2. Du säger att "kärnkraftsdrift" är ett "olösbart problem". Nu undrar jag verkligen vad du menar. De exempel du tar upp är definitivt inte olösbara problem, speciellt inte som att vissa saker du tar upp redan är lösta, vissa av dem sedan årtionden tillbaks.

  Du säger: med åldrande reaktorer och många reaktorer så ökar risken att det skulle ske haverier

  Sant! Våra reaktorer har en ändlig livslängd, och våra säkerhetskrav på dem ökar vi med tiden. Vi måste stänga ned dem snart. Problemet - för din ståndpunkt - är att de kan inte försvinna utan att en ersättning finns, antingen i form av ett minskat behov, eller att andra kraftkällor har tagit deras plats och är klara att gå i drift. Men vi har som sagt 200 TWh fossil energi idag. Dessa skall bort först, vilket gör att behovet finns där länge än. Vi kan heller inte livstidsförlänga reaktorerna igen (vilket är det som nu sker, det är därför R1 och R2 som du nämner stod avstängda).

  Så hur lösa problemet med gamla reaktorer? Svaret: bygg nyare, säkrare reaktorer med modern teknik. Dra nytta av de 40 års utveckling som har skett. Dra nytta av den över femdubbling i drifterfarenhet vi har fått. Inte ett olösbart problem.

  Du skriver: Det finns också risker med ett "förslappat" säkerhetstänkande som i Forsmark.

  Japp... risken finns alltid. Men är det ett olösbart problem? Nej uppenbarligen inte, speciellt inte med tanke på Forsmark som du tog som exempel. Det som är dåligt för din argumentation här är att du tar upp ett problem som för det första upptäcktes i mycket god tid eftersom vi har SSM som skydd mot just detta, och som för det andra redan åtgärdats. Forsmark sattes under särskild tillsyn av SSM... en tillsyn som sedan lyftes bort när Forsmark återkom med de förbättringar som SSM begärde.

  Du skriver: Vi kommer aldrig ifrån den "mänskliga faktorn" som kan klanta till det.

  Detta är ett vanligt förekommande argument. Det stora felet i argumentet är antydan/förutsättningen att den mänskliga faktorn kan göra precis vad som helst, inklusive bryta mot naturlagar.

  Så är den mänskliga faktorn ett olösbart problem? Existensen av den? Ja... den kommer alltid att finnas. Men konsekvenserna av den är lösbara. Den mänskliga faktorn kan inte bryta mot naturlagar. Så skyddet innebär att man gör reaktorn så att den mänskliga faktorn måste bryta mot naturlagarna för att orsaka en kännbar olycka. Detta kallas "Defensiv design", vilket är en konsekvens av det som i dagligt tal kallas "Murphy's lag".

  Detta tar oss då till nästa punkt du nämnde...

  Ett stort utsläpp som efter en brand (som i Tjernobyl)...

  Detta är problemet vi löste för flera årtionden sedan. Tjernobyl var en reaktor av RBMK-typ... en Sovjetisk design med rötter i 50-talet då någon klyftig snubbe kom på att hellre än att bara ventilera bort värmen från plutonium-fabrikerna så drar man vattenledningar igenom dem för att ta tillvara på värmen och göra elkraft av dem. Problemet är att detta är livsfarligt, för vatten i en grafitmodererad reaktor är en broms för reaktorn, och detta var vad som gick fel i Tjernobyl: kylvattnet kokade bort och reaktorn skenade, vilket satte fyr på grafiten och orsakade en 10-dagars brand.

  Är detta ett olösbart problem? Nej. Tänk Murphy, tänk naturlagar... vad gör du?

  Det som vi gjort sedan 60-talet: ändra reaktorn så att kylvattnet blir gaspedalen istället. Detta gör att om någon gör fel så att man blir av med den nödvändiga kylningen så stannar reaktorn. Kvar i reaktorn blir heller ingen grafit. Inte ens mänskliga faktorn kan få grafit som inte existerar att brinna i 10 dagar.

  (forts. följer)

  SvaraRadera
 3. Du skriver... mellanlagringen är ett möjligt och mycket obehagligt tänkbart mål för terrorister som vill slå ut stora delar av landet för oöverskådlig tid

  Det svarar jag med en mycket enkel motfråga: är det? Och varför? Förklara för mig varför CLAB skulle vara ett möjligt terroristmål, vad man vill uppnå med en attack mot det, hur den attacken möjligen skulle kunna gå till, och vad konsekvenserna blir av den attacken.

  När du har gjort det vill jag att du beaktar att världens mest framgångsrika terrorattack genomfördes av 19 män med flygbiljetter och mattskärare. Och när du gjort det så vill jag höra om du fortfarande tycker CLAB är ett "tänkbart mål".

  slutförvaret som ska garantera att ingen kommer åt kärnkraftresterna under de närmsta 100 000 åren. (Plutoniumisotoper med halveringstid 24 000 år)

  Du kan inte låtsas som att förvaringsproblemet inte finns, för det gör det. Vi har det redan! Detta gör att det är inte ett argument mot ny kärnkraft därför att med eller utan framtida kärnkraft så har vi förvaringsproblemet att ta hand om.

  Tekniska lösningar har vi, och har haft sedan 70-talet. Exempelvis bevisade naturen med obändbar framgång i Oklo att geologiska djupförvar är säkra och inte kräver mänsklig inblandning. De 100 000 år du pratar om är ett ögonblink i jämförelse med de 2 miljarder år som Oklo's förvar höll det hela instängt.

  Lite kul matte: Plutonium 239 har - som du sade - en halveringstid på 24 100 år. Säg 25 000 för jämna siffror. 2 000 000 000 år är alltså 80 000 halveringstider för Pu-239. Hur mycket är 80 000 halveringstider? 2 upphöjt till 80 000 är ett tal som är cirka 24 000 siffror långt... 10 upphöjt till 24 000. Detta betyder att för att idag skall finnas en enda atom kvar av det plutonium som reaktorerna i Oklo bildade så måste det ha funnits minst 10 upphöjt till 24 000 plutoniumatomer till att börja med. Det observerbara universum uppskattas ha ca 10 upphöjt till 80 atomer...

  Oklo höll alltså kvar allt kärnavfall tills det sönderfallit ned till sista atom. Tekniken är det uppenbarligen inget fel på... nu är det frågan om utföra den så att människorna inte går och nojar sig om det, vilket de inte skulle göra om de bara hade lärt sig vad detta handlar om. Jag sade det tidigare: det är faktiskt bara kärnavfall vi pratar om... inte magi eller onda drakar.

  Det mest intressanta är dock att titta på om det finns någon annan lösning än att bara stoppa 95% outnyttjat uran i marken igen och behöva lagra det i 100 000 år. Och detta finns: nyare kärnkraft. Generation IV-reaktorer kan ta detta "avfall" vi har, och då speciellt plutoniet i det, och bränna upp det för att göra mer energi. Vips sjunker förvaringstiden till några hundratals år...kanske max 1000.

  Eller menar du att detta också är ett "olösbart problem"? När du säger "det finns ett problem" så har du och jag väldigt olika sätt att angripa det hela. Du säger "Det är olösbart, så vi förbjuder". Jag säger "Ok, vad är problemet, hur yttrar det sig, vad blir konsekvenserna, och hur - om möjligt - åtgärdar vi det?". Jag vill lösa problemet... du vill använda det som ett slagträ i debatten.

  Hur var det nu med att vara en selektiv optimist resp. pessimist? Jag påstår, helt fräckt, att din "pessimism" om kärnkraft inte kommer ifrån ett objektivt övervägande, utan för att du vill tycka illa om kärnkraft. Dina agrument hittils har inte övertygat så bra för jag har kunna ge svar på dem alla.

  Om du har fler argument, då lyssnar jag väldigt gärna och diskuterar dem. Vill du försöka igen? :)

  SvaraRadera
 4. 1) Vi inväntar den nya regeringen och så får vi se hur det går när man verkligen satsar på en grön omställning. Det handlar inte om att tro eller inte. Vanligtvis brukar "allians-anhängare" tro på marknadskrafterna, och det är spännande att de inte tycks vilja göra detta när det gäller ett område som energin.

  Gör man alternativen lönsamma så byggs de ut.

  2) och ja, jag vill förbjuda kärnkraft på grund av de skäl jag räknat upp (bland andra, det finns fler som problematiken kring upparbetning).

  3) ja jag säger att uranbrytning är ett olösbart miljöproblem. Eftersom jag är rätt detaljerat insatt i situationen för svensk uranbrytning, så vill jag hävda att problemen är likartade på andra ställen. Och jag tycker att det är en omoralisk hållning att exportera problematiken.

  Om vi fortsätter att diskutera uranbrytning igen så är uranhalten i Billingen 0.02%. Det innebär att för att få fram 1 kg uran måste du bryta 5 ton berg. Uran finns dessutom endast i ett tunt skikt som heter alunskiffer. Detta innebär att du måste bryta ytmässägt ännu mycket mer och dessutom i andra typer av bergarter som sandsten och kalksten som i sammanhanget är ointressanta.

  Man kan jämföra med järnhalten i Dannemora (som varit nedlagd) och där man räknar med 35% järn samt 1.8% mangan.

  (för att få fram 1 kilo järn behöver du alltså bryta 3 kilo)

  http://www.dannemoramineral.se/sv/verksamhet/prospektering/projektbeskrivning/

  Dessutom är metaller som järn och koppar exempelvis återvinningsbara, smält ner och gör till något nytt.

  Canada och Australien är i sammanhanget ännu mer glesbefolkade länder än Sverige (3,4 resp 2,5 person jämfört med 21,6 per km2) och det är troligt att det bidrar till att de får hålla på. Jag hoppas trots detta att de slutar med uranbrytning snarast. Problemen är givetvis desamma även om de stör färre personer.

  Använd inte småskoleargument angående uran gentemot mig.

  (jag återkommer med kommentarer till de andra två posterna senare)

  SvaraRadera
 5. Gör man alternativen lönsamma så byggs de ut.

  Skall jag tolka detta som att du anser kärnkraft vara mer lönsamt än annat? :)

  ja jag säger att uranbrytning är ett olösbart miljöproblem

  Ok, då är ju frågan redan löst. För om det du säger stämmer så är det bara att låta gruvbolagen gå till miljöprövning och låta dem misslyckas. Det är ju det vi har miljöbalken till för.

  Men "risken" som finns då är ju istället att detta inte inträffar, utan att gruvbolagen faktiskt har säkra metoder och kan redovisa en miljökonsekvensbeskrivning som inte bryter mot miljöbalken. "Faran" i att låta dem redovida sitt case är att de går till prövning, och myndigheten säger "Ok, ser ju bra ut! Varsågod och kör". Hemska tanke... att storbolag faktiskt tar ansvar miljön och följer lagar och regler. Vad skall man då motarbeta dem med, hm?

  Eftersom jag är rätt detaljerat insatt i situationen för svensk uranbrytning, så vill jag hävda att problemen är likartade på andra ställen.

  Jo men då hävdar du fel. Du drar upp Billingen och säger att uranförekomsten där är 200 PPM. McArthur River mine i Canada har en uranhalt på 200 000 PPM.... 20%. McClean Lake, CA: 20 000 PPM. Det är skillnad på gruva och gruva och varje gruva skall bedömas på sina egna meriter i miljöprövningen. Så att du försöker dra ett enda stora likhetstecken mellan alla världens urangruvor tycker jag inte är ett giltigt argument.

  Och jag tycker att det är en omoralisk hållning att exportera problematiken.

  Det beror ju helt på vilket konsumentetiskt ansvar man tar, vilket inte bara gäller uran utan precis allt som produceras någon annanstans än i din bakgård. Jag pratade med en kille från Luleå i går. Han hade ett och annat att säga om att leva i skuggan av ett stålbruk. Använder du stål därifrån har du exporterat detta problem till honom.

  Vi har inte 100% närproducerat, det kommer du inte ifrån. Alltså måste detta hanteras på något sätt. Det går inte att (ännu en gång)säga "Potentiellt problem, lägg ned!". Det löser ingenting! Det är att stoppa huvudet i sanden och låtsas som att det är någon annans problem att ta hand om. Det största och bästa medlet vi har att påverka producenterna är att gå till dem och säga: "Vi köper av er... men vi har vissa krav". Mer om detta argument i denna artikel.

  Dessutom är metaller som järn och koppar exempelvis återvinningsbara, smält ner och gör till något nytt.

  Sant som det är sagt, men då har du inte exempelvis ditt vindkraftsverk. All metall - när den står där och ger dig energi - har plockats ur marken... raffinerats, förädlats, bearbetats, konstruerats, transporterats och uppförts. Metallans "liv" i vår tjänst börjar i marken, inte på skroten. Vilket gör att ditt vindkraftverk ofrånkomligt har en hög med slagg någonstans som läcker tungmetaller.

  Och som jag sade: det uran vi har använt idag, kan återbrukas minst 20 gånger till med rätt reaktorteknik, vilket gör att vi lätt klarar oss en till två reaktorgenerationer till, och kan ta ett nytt beslut när det är dags att montera ned dem. Återvinning är bra, eller hur?

  Använd inte småskoleargument angående uran gentemot mig.

  Självklart inte.

  Sedan väntar jag fortfarande på svar på den kanske viktigaste frågan: om jag väljer att lita på det du säger, och medverkar till att ny kärnrkaft inte byggs i Sverige, kan jag då - om saker och ting inte blev som du trodde - gå till dig om 10-20-50 år och "Du hade fel! Jag litade på dig, och det blev skit av det. Ta ditt ansvar och rätta till det!"?

  Kan jag det, eller kommer du bara att rycka på axlarna och säga "Jag har ingen reservplan för detta.... detta får någon annan lösa", precis som makthavarna från 1980 gjorde?

  SvaraRadera
 6. Post 2

  Du säger att problem är lösta - jag säger att de inte är det.

  Du anser att lagstiftningen är perfekt - jag anser att den inte är det utan ständigt måste utvecklas.

  OM miljöbalken inte skulle räcka till att stoppa uranbrytning i Billingen exempelvis så är den otillfredställande skriven.

  För att få bort kärnkraften är prissättningen nyckeln. Vi måste sonika se till att priset på el höjs så att alternativa energikällor blir lönsamma. Tidigare ansåg man att betydligt högre elpriser skulle slå för hårt mot Sveriges exportindustri, men eftersom exportindustrin REDAN står för MINDRE av Sveriges intäkter än turistnäringen kan inte det vara något argument.

  Att Sverige är MINDRE beroende av exportprodukter än många andra länder är för övrigt en möjlig anledning till att Sverige klarade finanskrisen så relativt väl.

  Den mänskliga faktorn behöver inte bryta mot några naturlagar för att haverera saker. Det händer ideligen helt i enlighet med naturlagarna.

  Tack och lov har vi inte reaktorer som den i Tjernobyl. Det hindrar inte att den reaktorn illustrerade hur mycket allvarliga konsekvenser kärnkrafhaverier av värsta slag har.

  Varför skulle INTE CLAB vara ett intressant terroristmål nu när Sverige är i krig i al-Queida land som Afghanistan exempelvis? Vad vet du om vad andra framtida konflikter kommer att innebära för hot mot Sverige? Med hur lätt det var att terrorisera en av USAs största städer med stulna flygplan skulle jag vilja påstå att det vore en bagatell att köra in ett flygplan i CLAB.

  Ja, jag vet att vi har kärnavfall att ta hand om men skyll inte på mig, jag har gjort allt jag kunnat för att stoppa detta. ATT vi har ett problem är inget bra argument för att förvärra detta problem.

  Och nej, det är ingen lösning att producera ännu värre avfall i ännu mer reaktorer.

  Ännu har du inte gjort annat än viftat med fingrarna och sagt att det löser vi tekniskt när det inte går att lösa.

  SvaraRadera
 7. Angående lönsamhet. Kärnkraft har hela tiden varit en JÄTTEDYR elkraftkälla men har subventionerats av jättebillig vattenkraft. Hade elen prissatts i nivå med vad den kostar att tillverka med kärnkraft hade alternativen funnits på plats sedan länge.

  Ok - du pekar på någon gruva någonstans i världen med högre halter. Hoppas de klarar en hård miljöprövning där, men jag tvivlar. I Sverige finns inga förekomster med en så hög halt.

  Angående stålverk så är min uppfattning att vi ska försöka återvinna så mycket som möjligt. Jag förstår visst att det inte är så kul att bo precis vid ett stålverk.¨

  Ditt vindkraftverk kan du förmodligen till stor del smälta ner när det är tekniskt utslitet och göra ett nytt vindkraftverk av. Bingo.

  Nej Briderreaktorer är inte någon lösning.

  Ja du kan gå till mig och vara lugn.

  SvaraRadera
 8. Hej eva.
  Du skriver: "OM miljöbalken inte skulle räcka till att stoppa uranbrytning i Billingen exempelvis så är den otillfredställande skriven."
  Det är väl ändå heöt tvärsom resonerat !??
  Vi skriver väl en lag för att uppnå ett visst mål.
  Inte för att stoppa ngt som någon på förhand sagt är fel- utan att det är det ?

  Vad du säger är att uranbrytning är miljövidrigt - punkt. Även om det skulle klara all världens hårdaste krav - eller !?

  Du har dock en bra poäng i hur mkt malm man måste gräva fram per g uran - dock har Michael en lika bra poäng i att var gruva måste bedömas för sig själv.

  När det gäller driftsosäkerhet - olyckor: Tjernobyl kan vi kanske lämna därhän. Vi har faktiskt haft en olycka av den allvarligaste typen redan i en västkonstruktion - Harrisburg. Där blev antalet dödade/skadade noll...
  Och vad gäller olyckor så måste vi väl se till att vi har en så miljövänlig och skadefri elproduktion som möjligt ?

  Och där ligger då kärnkraften otroligt bra till räknat per Gwh. Vattenkraft tex är mkt mkt farligare pga flertalet dammolyckor, varav den senaste (som jag känner till) i Augusti förra året i Ryssland, med 75 döda och ett stort läckage av olja i floden nedanför...

  Men mina argument för kärkraft är mer pragmatiska - vi behöver energi i framtiden. Så miljövänlig som vi kan.
  Och kärnkraft är en urkraft (hela solen är ju en reaktor i princip) som vi bara har sett början på - det är inte ngt gammalt kraftslag som inte går att utveckla tvärtom !

  Vi skall även ha vindkraft och vattenkraft, till och med lite sol och vågkraft där det lönar sig förstås. Vi skall INTE låsa in oss i ett eller ett par kraftslag utan ge möjligheter för så effektiva kraftgeneratorer som möjligt.

  Min vision är att vi inom en rätt snar framtid klarar oss helt på återvinning och kraftkonvertering (även kärnkraft är en slags konvertering). Jorden utarmas på lättåtkomliga resurser och vi kan inte längre "slänga" saker.
  Det är mycket möjligt att vätgassamhället blir en verklighet om 50 år (dvs konvertera sol till energi (vilket det finns ett flertal sätt att göra) som gör vätgas av vatten som sen kan användas till energi igen osv) men tills dess skall vi inte förbjuda massa energikällor utan istället sätta upp regler för miljöpåverkan !

  /K

  SvaraRadera
 9. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 10. Ja du kan gå till mig och vara lugn.

  Ok, vad är din reservplan? Om - om 10-20-30 år - det visar sig att du har fel nu, och att då vi står utan kärnkraft, vi kör den skitiga reservkraften för fulla muggar och vi har fortfarande 200 TWh fossil energi i övrigt... vad är din reservplan?

  Du säger att problem är lösta - jag säger att de inte är det.

  Nej, jag säger att problemen är lösbara (och i vissa fall antingen redan lösta eller så är en lösning på god väg). Du säger att det är omöjligt att lösa dem.

  Du anser att lagstiftningen är perfekt - jag anser att den inte är det utan ständigt måste utvecklas.

  Nej, jag säger att den finns och att den har som syfte att hindra miljöfarlig verksamhet från att få chansen att förstöra vår miljö. Men(!) den har också som syfte att ge de som vill bedriva en verksamhet chansen att faktiskt få göra det, under förutsättning att de tar ansvar.

  Detta är besvärligt för uranmotståndare och kärnkraftshatare, därför att ni lever på påståendet att dessa verksamheter till sin natur är obotligt miljöfarliga och att ingen klarar av det. En miljökonsekvensprövning blir då helt plötsligt er värsta mardröm, därför att där får bolagen chansen att inför en opartisk myndighet bevisa att ni har fel.

  Hoppas de klarar en hård miljöprövning där, men jag tvivlar.

  Varför? För att du inte vill tro det? För att det svider i själen att behöva erkänna att bolagen kommer med lösningar medan du bara stått surmulet och sagt "Det går inte!"?

  För att få bort kärnkraften är prissättningen nyckeln.

  För någon som vill få bort kärnkraften till vilket pris som helst - bokstavligt och bildligt talat - så är detta kanske ett bra argument. Alla vi andra som har en elräkning att betala tycker inte det är skoj att få en högre elräkning bara för att du har en fix ide om att en bra och billig(are) kraftform måste väck.

  Kärnkraft har hela tiden varit en JÄTTEDYR elkraftkälla men har subventionerats av jättebillig vattenkraft

  Effektskatten... produktionskostnaden ökas artificiellt för svensk kärnkraft med över 30% genom att klistra på en extra avgift som kostar bolagen 4.2 miljarder SEK varje år, oavsett om reaktorerna är igång eller inte. Hur du kan kalla detta en "subvention" går inte riktigt ihop för mig. Är det något som står i den miljöpartisitska ordboken? "Skatt: betyder 'subvention'"?

  Den mänskliga faktorn behöver inte bryta mot några naturlagar för att haverera saker. Det händer ideligen helt i enlighet med naturlagarna.

  Haveri, ja... men inte ett haveri som får dessa "oerhörda konsekvenser" som hela tiden påstås av kärnkraftsmotståndet.

  Exempel: om jag klantar mig med en påsksmällare och orsakar en olycka så kan jag inte med denna sprängningolycka välta Hötorgsskraporna eller rasera Suorva-dammen så att Boden och Luleå spolas ut i havet.

  Att en olycka inträffar är en sak... att den får stora konsekvenser är något helt annat. Det är det som kärnkraftssäkerhet handlar om; att när människor gör fel så skall deras fel inte få kännbara konsekvenser. Kärnktaftsmotsåndet försöker hela tiden utmåla kärnkraften som något stor hemskt jättemonster som väntar på att väckas och rasera hela landsändar. Men det finns inget stöd för sådana fantasier.

  Det hindrar inte att den reaktorn illustrerade hur mycket allvarliga konsekvenser kärnkraftshaverier av värsta slag har.

  Haverier av värsta slag i den typen av reaktor.

  Som jag sade ovan: inte ens mänskliga faktorn kan få grafit som inte existerar att brinna i 10 dagar. En grafitmodererad lättvattenkyld reaktor som kör på naturligt uran är inte samma sak som en lättvattenmodererad, vattenkyld reaktor som kör på anrikat uran. Du kan inte sätta likhetstecken mellan dem bara för att de kallas "kärnkraftsreaktor"! Det är lika fel som att sätta ett likhetstecken mellan en lastbil och en cykel bara för att de båda är "fordon".

  SvaraRadera
 11. Med hur lätt det var att terrorisera en av USAs största städer med stulna flygplan skulle jag vilja påstå att det vore en bagatell att köra in ett flygplan i CLAB.

  Visst, kör ett flygplan in i CLAB... vad tror du händer? Pang, bom, stort svampmoln med radioaktiv aska över hela stockholmstrakten... är det detta du tror kommer att hända? Bara ett litet problem med detta: kapslarna ligger 40 meter ned i marken.

  CLAB
  Test av kärnkraftsanläggningar
  Test av transportkapslar

  Igen tar du ett riktigt dåligt exempel. WTC var tunna kontorsbyggnader som rasade av sin egen vikt på grund av branden. Pentagon däremot var en lågt byggd halvbunker, och det blev enbart lokal skada. CLAB... 40 meter berg som du måste slå dig igenom innan du gör någon skada. Varför är inte CLAB ett intressant terroristmål: för att det finns hundratals andra saker man kan göra där man faktiskt får en effekt och inte bara kraschar sig själva till smulor utan att uppnå något.

  Så jag frågar dig igen: varför CLAB skulle vara ett möjligt terroristmål, vad man vill uppnå med en attack mot det, hur den attacken möjligen skulle kunna gå till, och vad konsekvenserna blir av den attacken?

  ATT vi har ett problem är inget bra argument för att förvärra detta problem.

  Men vi förvärrar det ju inte. Det är ett tämligen binärt problem: antingen har vi det eller så har vi det inte. Det finns ingen mellanläge.

  Och som jag sade ovan: en av de bästa lösningarna på problemet är ny kärnkraft så att vi kan bränna upp de långlivade ämnena och samtidigt strypa behovet av nybrutet uran och istället köra på det vi redan har.

  Och nej, det är ingen lösning att producera ännu värre avfall i ännu mer reaktorer.

  Hur kan det vara värre när man krymper lagringstiden till några hundra år istället för hundratusen år?

  Ännu har du inte gjort annat än viftat med fingrarna och sagt att det löser vi tekniskt när det inte går att lösa.

  Det enda du har gjort är att vifta med fingrarna och påstå att problemen är olösbara för all framtid, detta trots att lösningar antingen redan existerar eller är på god väg.Selektiv teknik-pessimism...

  I Sverige finns inga förekomster med en så hög halt.

  Låt dem gå till miljöprövning och misslyckas då, eller erkänn att du inte visste så mycket om modern miljösäker uranbrytning som du trodde.

  Jag förstår visst att det inte är så kul att bo precis vid ett stålverk.

  Ändå tycker du att andra människor skall göra det för att du skall få det du vill ha.

  När vi då har konstaterat att både du och jag är egoistiska skitstövlar till konsumenter som utan någon större eftertanke exporterar vår miljöförstöring till andra människor... då kan jag inte låta bra att undra varför du anser din miljöförstöring vara "bättre", än min. Kan du svara på det?

  Ditt vindkraftverk kan du förmodligen till stor del smälta ner när det är tekniskt utslitet och göra ett nytt vindkraftverk av. Bingo.

  Metall som en gång i världen kom ur marken och som därmed fortfarande har en slagghög som ligger och läcker tungmetaller i all evighet. Igen frågar jag: är dina miljögifter bättre och finare än mina eller vad?

  En colabruk i volym... det är mängden uran jag och min familj behöver. Hur mycket metall behöver du?

  Och den är också återbrukbar, upp till 20 gånger om miljöpartister och andra kärnkraftshatare slutar blockera reaktortekniken för det. Bingo för mig med...

  Nej Briderreaktorer är inte någon lösning.

  För att?

  SvaraRadera