tisdag 13 juli 2010

Tänk om ...

Det hade varit en rödgrön regering med en finansminister som sa ...

Att den finansiella krisen ... 

"grodde i en jordmån av global makroekonomisk obalans, nya komplexa värdepapper, otillräckliga regleringar, bristande tillsyn av finansmarknaderna samt girighet och ansvarslöshet hos aktörer som ständigt gapade efter mer"

Då tror jag att moderaterna hade skrikit högt om socialism :-)

Men nu är det finansminister Anders Borg som säger det i dagens DN.

Tänk om ...

Anders Borg vore finansminister i en röd-grön regering och satsade 100 miljarder - inte i en skattesänkning som främst går till de rika, utan till gröna satsningar i exempelvis infrastruktur ...

Tänk om ...

Uppdaterat ... Peter Andersson (med rätt att tycka) tycker att Borg borde skriva brev till sig själv om ansvar än att skriva på DN debatt ... (angående skattesänkningarna på 100 miljarder)

Peter har också hittat ett obetalbart citat av ekonomi-gurun Borg från april 2008 - vid pass 4 månader innan finanskrisen slog till på allvar ...

Den var till och med så stark att Borg i riksdagen avfärdade varningarna från oppositionen om en möjlig kris. 
”Lyssnar man på Östros är det lätt att få intrycket att Sverige står inför en allvarlig nedgång, kanske en depression, med massarbetslöshet, hög inflation, chockhöjda räntor och förödda statsfinanser.”
Finansminister Anders Borg i riksdagen 15 april 2008


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar